Atbalstam ražošanas telpu attīstībai apstrādes rūpniecības uzņēmumiem būs pieejami 24,8 miljoni eiro

12-04-2016

Atbalstam ražošanas telpu attīstībai apstrādes rūpniecības uzņēmumiem būs pieejami 24,8 miljoni eiro

 

 

Ministru kabinets šā gada 12. aprīļa sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto jauno ES fondu programmu ražošanas telpu attīstībai apstrādes rūpniecības uzņēmumiem. Programmas kopējais finansējums ir 24,8 miljoni eiro, kuras ietvaros plānots atbalstīt vismaz 20 projektus un radīt vismaz 467 jaunas darba vietas. Projektu iesniegumu pieņemšanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā plānots uzsākt šā gada jūnijā.

 

“Jaunās programmas mērķis ir veicināt apstrādes rūpniecības komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot industriālo zonu attīstību tieši Latvijas reģionos. Šīs valsts atbalsta programmas ieviešana ir mērķtiecīgs mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanas pasākums, tādejādi stiprinot kopējo valsts uzņēmējdarbības vidi, vairojot nodarbinātību reģionos un veidojot investoriem pievilcīgas ekonomiskās zonas ārpus galvaspilsētas,” uzsver ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Projekta iesniegumus varēs iesniegt gan apstrādes rūpniecības komersanti, lai izveidotu ražošanas telpas savām vajadzībām, gan komersanti un ostu pārvaldes, kuri nodarbojas ar industriālā nekustamā īpašuma iznomāšanu un izveidotās telpas iznomās sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem (turpmāk – MVK), kas darbojas apstrādes rūpniecībā.

 

Atbalstīta tiks gan ražošanas ēku izbūve un rekonstrukcija, gan nepieciešamo inženierpieslēgumu izbūve, piemēram, ūdensvada, gāzes, elektroenerģijas pieslēgumu un pievadceļu izbūve.

 

Projektus varēs īstenot visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgas pilsētu. Vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais ERAF līdzfinansējums ir 1 166 000 eiro un maksimālā atbalsta intensitāte – 35 - 45% atkarībā no komersanta lieluma. Lai nodrošinātu investīciju vienlīdzīgāku sadali Latvijas teritorijā, finansējumu paredzēts sadalīt starp plānošanas reģioniem, projektu iesniegumus savstarpēji salīdzinot konkrēto reģionu ietvaros un katrā reģionā atbalstot vismaz 4 projektu īstenošanu.

 

Lai saņemtu noslēguma maksājumu un pabeigtu projekta īstenošanu, projektu iesniedzējiem būs jānodrošina, ka līdz projekta īstenošanas beigām izbūvētajās, rekonstruētajās vai renovētajās ražošanas telpās ir uzsākta ražošana apstrādes rūpniecībā (ja komersants telpas izmanto savai komercdarbībai), vai noteikta daļa no telpām ir iznomātas apstrādes rūpniecības MVK. Vienlaikus būs jārada arī noteikts jaunu darbvietu skaits un šīs darbvietas jāsaglabā vairākus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. Vienas jaunizveidotas darbvietas radīšanai infrastruktūrā var ieguldīt ne vairāk kā 41 000 eiro ERAF finansējuma.

 

Detalizēti jaunās atbalsta programmas nosacījumi ietverti Ministru kabineta noteikumos „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” īstenošanas noteikumi”, ar kuriem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē, papildu informācija par programmu publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193;

E-pasts: elita.rubesa @em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv;

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija; http://www.youtube.com/siltinam

Lapas informācija atjaunota:    12-04-2016