2015.gadā vāja būvniecības izaugsme

12-02-2016

2014.gada pirmajā pusgadā būvniecības produkcijas apjomi strauji pieauga, tomēr gada otrajā pusē būvniecības izaugsmes tempi palēninājās un arī 2015.gadā būvniecības nozares izaugsme bija vāja. 2015.gada 4.ceturksnī būvniecības apjomi saruka par 6,2% pret 2014.gada atbilstošo periodu (salīdzināmās cenās, neizlīdzināti dati). Kopumā 2015.gadā būvniecības apjomi saruka par 1,2% (salīdzinājumam - 2014.gadā būvniecības apjomi pieauga par 8,1%).

 

2015.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2014.gada 4.ceturksni, visstraujāk saruka ēku būvniecības apjomi – par 8,5%. To galvenokārt ietekmēja dzīvojamo māju būvniecības apjomu sarukums.

 

Nedzīvojamo māju būvniecības apjomi saruka nedaudz lēnākos tempos. Visstraujākais sarukums bija vērojams rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecības kategorijā, savukārt visstraujāk pieauga sporta ēku būvniecība.

 

Kopumā 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, ēku būvniecības apjomi saruka par 6,2%.

 

Inženierbūvju būvniecības apjomi 4.ceturksnī bija par 3,9% mazāki nekā 2014.gada attiecīgajā periodā. Strauji saruka šoseju, ielu un ceļu būvniecības apjomi un maģistrālo cauruļvadu un komunikācijas līniju būvniecības apjomi. Kopumā 2015.gadā inženierbūvju būvniecības apjomi pieauga par 5,2%, ko galvenokārt nodrošināja vietējo cauruļvadu un kabeļu līniju būvniecības apjomu kāpums. 2015.gadā inženierbūvju būvniecības apjomu īpatsvars veidoja vairāk kā pusi no visas būvniecības.

 

Pēc ievērojama krituma 2014.gada beigās un 2015.gada sākumā, ir atsācis pieaugt izsniegto būvatļauju skaits. 2015.gada 4.ceturksnī tika izsniegtas 1067 būvatļaujas, kas bija par 12,3% vairāk nekā 2014.gada attiecīgajā periodā. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita lielākā daļa (62%) būvatļaujas izsniegtas jaunbūvju būvniecībai (galvenokārt viena dzīvokļa māju un citu nedzīvojamo ēku būvniecībai). Kopumā 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, izsniegto būvatļauju skaits saruka par 18,8%.

 

Kopumā 2015.gadā negatīvās tendences daļēji skaidrojamas ar struktūrfondu apguves pārejas periodu, kas turpināsies arī 2016.gadā.

 

 

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Vita Skuja

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākā eksperte

Lapas informācija atjaunota:    12-02-2016