Energoefektivitātes likuma mērķis - paaugstināt energoefektivitāti enerģijas ražošanā, pārvadē, sadalē un galapatēriņā

19-05-2015

19.maija Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Ekonomikas ministrijas izstrādātais Energoefektivitātes likumprojekts, kas jau tika konceptuāli atbalstīts Ministru kabineta komitejas š.g. 13. aprīļa sēdē. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi izmaksu  efektīvi paaugstināt  enerģijas ražošanas, pārvades, sadales un galapatēriņa efektivitāti.

 

Likumprojektā iekļautās normas attiecas gan uz valsti un pašvaldībām, gan uz komersantiem,  gan arī uz galapatērētājiem.

 

Saskaņā ar likumprojektu, valsts izstrādā un regulāri aktualizē energoefektivitātes plānu, definējot pasākumus, kā sasniegt Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij aprēķināto obligāto enerģijas ietaupījuma mērķi. Latvijas obligātais gala enerģijas ietaupījuma mērķis ir 9896 GWh. Šis ietaupījums ir jāuzkrāj, katru gadu veicot energoefektivitātes pasākumus enerģijas gala patērētājos[1].  

 

Lai atbalstītu dažādu energoefektivitātes pasākumu veikšanu, ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā paredzētas vairākas atbalsta programmas, piemēram, energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu ēkās, industriālajos objektos, kā arī valsts un pašvaldību ēkās.

 

Papildu likumprojektā ietverts pienākums republikas nozīmes pilsētām ieviest un sertificēt energopārvaldības sistēmas, savukārt, pašvaldībām ar attīstības indeksu virs 0,5 un iedzīvotāju skaitu virs 10 000 būs jāievieš energopārvaldības sistēma. Kā prakse rāda, šādu sistēmu ieviešana un izmantošana ļauj pašvaldībām gadā ietaupīt vismaz 5 % enerģijas.

 

Likumprojekts paredz obligāto auditu veikšanu lielajiem uzņēmumiem katrus četrus gadus, ja šajos uzņēmumos nav ieviesta energopārvaldības vai vides pārvaldības sistēma. Energoaudita mērķis ir apzināt uzņēmuma kopējo enerģijas patēriņu un katra procesa patēriņu, vienlaikus identificējot pasākumus, kurus īstenojot uzņēmums var samazināt izmaksas par patērēto enerģiju. Energoauditus var veikt arī mazie un vidējie uzņēmumi, kas ir brīvprātīgs pasākums.

 

Vienlaikus likumprojektā noteikts, ka enerģijas tirgotājam vai piegādātājam, nepieprasot atsevišķu samaksu, jānodrošina  iespēja galalietotājam saņemt informāciju par saviem  patēriņa datiem, kā arī pašu rēķinu.

 

Energoefektivitātes likumprojekts ieviesīs  ES kopējo politiku energoefektivitātes jomā - Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu par energoefektivitāti).

 

Detalizēti ar Energoefektivitātes likumprojektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40324241&mode=mk&date=2015-05-19

 

Likumprojekts būs jāpieņem Saeimā. Plānots, ka pēc Energoefektivitātes likuma pieņemšanas vēl tiks izstrādāti vairāki Ministru kabineta noteikumi, detalizētāk aprakstot likumā ietverto normu ieviešanu.

 

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.eu2015.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

[1]Latvijas summārais gala enerģijas patēriņš laikā 2014.-2020.gadam tiek prognozēts ap 336 000 GWh.

Lapas informācija atjaunota:    20-05-2015