Atbalsts elektroenerģijas cenas kāpuma kompensācijai tiks sniegts trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

04-11-2014

Ekonomikas ministrija atgādina, ka atbalsts saistībā ar elektroenerģijas kopējās cenas kāpumu no 2015. gada 1. janvāra tiks sniegts aizsargātajiem lietotājiem, kas  ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) vai daudzbērnu ģimene, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam). 2015.gadā atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniegs AS „Latvenergo”.

 

 

 

Lai esošajā mēnesī trūcīgā vai maznodrošinātā ģimene (persona) saņemtu aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu, tai iepriekšējā mēnesī ir jābūt piešķirtam trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Pašvaldībām būs pienākums informēt AS „Latvenergo” un nākošos aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējus  par ģimenēm (personām), kurām  ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

Ja daudzbērnu ģimene vēlēsies saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu,  tai jāvēršas pie AS „Latvenergo”, apliecinot atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam. Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums  šādai daudzbērnu ģimenei tiek sniegts visa 2015.  gada ietvaros.

 

Atbalstu varēs saņemt arī tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā, klientam būs jānorāda līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

 

Visām mājsaimniecībām, kuras pašlaik nav AS „Latvenergo” klienti un kuras vēlas saņemt aizsargātā lietotāja pakalpojumu jau no 2015.gada 1.janvāra, līdz 2014. gada 15. decembrim ir jānoslēdz līgums ar AS „Latvenergo” un jāizvēlas sev piemērotākais Elektrum produkts. Par elektroenerģijas apjomu, kas norēķinu periodā pārsniegs minēto aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma apjomu (t.i. 100 kilovatstundas trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) un 300 kilovatstundas daudzbērnu ģimenei),  aizsargātais lietotājs maksās AS „Latvenergo” piedāvāto  un viņa izvēlēto elektroenerģijas cenu vai AS „Latvenergo” noteikto universālā pakalpojuma cenu.

 

Papildu informācija par elektroenerģijas tirgus atvēršanu mājsaimniecībām no 2015.gada 1.janvāra publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā:

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energijas_tirgus_un_infrastruktura/elektroenergijas_tirgus_atversana/

 

No 2016.gada aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu uz diviem gadiem nodrošinās konkursa kārtībā izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs. Konkursa priekšmets būs aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas pienākums/saistības ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nosacījumi, finansēšanas apjoms un kārtība tiks noteikta 2015.gadā

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Lapas informācija atjaunota:    04-11-2014