LVS vadītājs Ingars Pilmanis ievēlēts CENELEC valdē

15-07-2020

2020. gada 18. jūnijā Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejas (CENELEC) Ģenerālajā asamblejā "Latvijas standarts" (LVS) vadītājs Ingars Pilmanis tika ievēlēts par CENELEC administratīvās valdes locekli. Šos pienākumus viņš pildīs divus gadus, sākot ar 2021. gada 1. janvāri.

 

CENELEC valde administrē un pārvalda organizācijas darbību. Tā gatavo Ģenerālās asamblejas darba kārtību, iekļaujot tajā ierosinātos ieteikumus, un nodrošina asamblejas pieņemto lēmumu izpildi. Administratīvajā valdē ietilpst prezidents, trīs viceprezidenti, to vidū finanšu viceprezidents un ievēlētais prezidents, un ne vairāk kā deviņi valdes locekļi. Valdes locekļus ievēl Ģenerālā asambleja.

 

CENELEC ir atbildīga par standartizāciju elektrotehnikas jomā. Tā nodrošina standartu izstrādi, tādējādi atvieglojot tirdzniecību starp valstīm, radot jaunus tirgus, samazinot atbilstības izmaksas un atbalstot vienota Eiropas tirgus attīstību. CENELEC veicina piekļuvi tirgum ne tikai Eiropas, bet arī starptautiskajā līmenī, iespēju līmenī pārņemot starptautiskos standartus ciešā sadarbībā ar Starptautisko elektrotehnikas komisiju (IEC). CENELEC radītie Eiropas standarti veicina tehnoloģiju attīstību, nodrošina savietojamību, garantē patērētāju drošību un veselību un nodrošina vides aizsardzību.

 

CENELEC ir Eiropas Komisijas apstiprināta Eiropas standartu organizācija (bezpeļņas), kas izveidota 1973. gadā saskaņā ar Beļģijas likumiem, apvienojoties divām Eiropas organizācijām: CENELCOM un CENEL.

 

"Latvijas standarts" (LVS) ir Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija, kuru valdes loceklis Ingars Pilmanis vada kopš 2010. gada. I. Pilmaņa vadībā LVS ir ieviesta IT sistēma, kas ir ļāvusi īstenot pakalpojumu digitalizāciju un jaunu pakalpojumu izveidi, tādējādi veicinot standartu pieejamību un standartizācijas procesu attīstību.

 

Autors: Kaspars Milaševičs

Lapas informācija atjaunota:    16-07-2020