Apstiprina izmaiņas ūdens patēriņa uzskaites kārtībā

19-11-2019

2019. gada 19. novembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

 

Šo noteikumu regulējums attiecas uz dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamo māju pārvaldniekiem dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības. Attiecīgi pakalpojumi šajās mājās tiek sniegti ar pārvaldnieka starpniecību un dzīvokļu īpašnieku kopība pati nav noteikusi kārtību, kā tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu, kā arī viņiem piederošās kopīpašumā esošās mājas daļas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanas kārtību.

 

Izstrādājot grozījumus, EM galveno uzmanību vērsa uz to, kā samazināt cēloņus, kuru dēļ neadekvāti pieaug ūdens patēriņa starpība. Apstiprināto grozījumu galvenais mērķis ir veicināt ūdens patēriņa uzskaites sakārtošanu un uzlabošanu mājās, kurās vienlaikus nav risināts jautājums par ūdens patēriņa starpības samazināšanu.

 

Paredzams, ka grozījumi sekmēs dzīvokļu īpašnieku aktīvāku iesaistīšanos un lēmuma pieņemšanu par vienotas kārtības ieviešanu ūdens patēriņa skaitītāju iegādei, uzstādīšanai, kā arī atkārtotās verificēšanas nodrošināšanai.

 

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki tomēr neiesaistās ūdens patēriņa starpības samazināšanas risināšanā, regulējums paredz arī dzīvojamās mājas pārvaldniekam tiesības lemt par ūdens patēriņa uzskaites kārtības maiņu.

 

Apstiprinātie grozījumi precizē arī ūdens patēriņa starpības sadales kārtību, nosakot pienākumu tās sadales starp atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem gadījumā nepārsniegt ūdens patēriņa normas, kas noteiktas vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem. Kopējais par mēnesi noteiktais patērētais ūdens apjoms šādam atsevišķajam īpašumam varēs pārsniegt ūdens patēriņa normu par mēnesi, ja iepriekš norādītās sadales rezultātā būs palicis ūdens patēriņa starpības atlikums. To tad attiecīgi sadalīs starp visiem atsevišķajiem īpašumiem.

 

Dzīvokļu īpašnieki turpmāk varēs pāriet uz vienotu ūdens patēriņa uzskaites kārtību, piemēram, kad ūdens patēriņa skaitītāju iegāde, uzstādīšana, nomaiņa, atkārtotā verificēšana dzīvojamā mājā tiek nodrošināta centralizēti, pilnvarojot pārvaldnieku vai citu personu to nodrošināt un izmaksas iekļaujot dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumos. Tādējādi varētu nodrošināt vienādu un pareizi uzstādītu ūdens patēriņa skaitītāju izmantošanu. Vienlaikus izpaliks starpgadījumi saistībā ar laikus neverificētiem ūdens patēriņa skaitītājiem, ja vien dzīvokļa īpašnieks pildīs pienākumu nodrošināt piekļuvi.

 

Vienlaikus, regulējums paredz arī iespēju saglabāt decentralizēto kārtību, ūdens patēriņa skaitītāju uzstādot pašiem dzīvokļu īpašniekiem, bet arī šādā gadījumā varēs lemt par vienotu ūdens patēriņa uzskaites sistēmu. Proti, dzīvokļu īpašnieku kopība varēs noteikt prasības ūdens patēriņa skaitītāju tehniskajiem parametriem, papildaprīkojumam un uzstādīšanai, kādā dzīvokļa īpašnieks nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atsevišķajā īpašumā.

 

Lai veicinātu jaunākas paaudzes skaitītāju ieviešanu, grozījumi paredz izņēmumu, kad dzīvokļu īpašnieku kopība (vai noteiktā gadījumā pārvaldnieks) varēs pagarināt ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas periodu, tādējādi kopējās ūdens uzskaites sistēmas uzturēšanas izmaksas par jaunākās paaudzes skaitītājiem būtu lētāka. Šo termiņu varēs pagarināt, ja tiks pieņemts lēmums par visiem dzīvokļu īpašniekiem kopīgi piederošu ūdens patēriņa skaitītāju iegādi, to vienotu uzstādīšanu, nomaiņu un atkārtotās verificēšanas nodrošināšanu. Vienlaikus, šis periods nevarēs pārsniegt ūdens patēriņa skaitītāja ražotāja instrukcijā noradīto lietošanas ilgumu. Lemjot par attālināti nolasāmo skaitītāju uzstādīšanu, dzīvokļu īpašnieki varēs atteikties no ikmēneša rādījumu nolasīšanas un atrisināt jautājumu par neiesniegtiem vai nepareizi nolasītiem ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem.

 

Vairāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013196

Lapas informācija atjaunota:    19-11-2019