Zinātniskās institūcijas un uzņēmumi var piedalīties kosmosa tehnoloģiju konkursā

11-07-2019

Latvijas zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem jau sesto reizi ir iespēja piedalīties Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) projektos par kosmosa tehnoloģijām. Pieteikumus konkursam var iesniegt no 2019.gada 12. jūlija.

 

Dalībniekiem no Latvijas ir iespēja attīstīt kosmosa nozares tehnoloģijas un produktus sadarbībā ar EKA ekspertiem, lai radītu inovatīvus un starptautiski konkurētspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību. EKA programmu ietvaros pieejams 800 000 eiro liels finansējums: 

  • lidojumu aparatūras/izstrādājumu (flight hardware) aktivitātēm, kas saistītas ar EKA misijām;
  • pētniecības un attīstības aktivitātēm, kas saistītas ar produktu vai tehnoloģiju (aparatūra vai programmatūra) izstrādi;
  • kosmosa pielietojumiem, produktiem un pakalpojumiem, izmantojot esošo kosmosa infrastruktūru vai tādu, kura drīzumā būs operatīva; 
  • sagatavošanās aktivitātēm (pētījumi, priekšizpētes, lietotāju vajadzības vai tirgus izpēte), lai atbalstītu nacionālo konkurētspēju EKA programmās, kurās Latvija nākotnē varētu piedalīties; 
  • izglītības aktivitātēm.

 

Visi atlasītie projekti 100% apmērā tiek finansēti no Latvijas iemaksām EKA budžetā.

 

Papildu informācija par konkursu pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā. 

 

Sadarbība ar EKA un Eiropas kosmosa industriju kļuva iespējama pēc tam, kad 2013.gada 15.martā Latvijas Republikas valdība noslēdza Eiropas Sadarbības valsts līgumu ar EKA, Latvijai kļūstot par EKA sadarbības valsti. EKA programmas mērķis ir atbalstīt ar kosmosa nozari saistītu tehnoloģiju pielietojumu, zinātnes un komercdarbības attīstību, lai nākotnē Latvija varētu pievienoties EKA konvencijai kā pilnvērtīga EKA dalībvalsts.

 

Latvijas dalība EKA Eiropas sadarbības valsts statusā nodrošina attīstības finansējumu Latvijas spēcīgākajiem ar kosmosa nozari saistītajiem zinātniskajiem institūtiem un komercsabiedrībām, lai īstenotu ar kosmosa jomu saistītus zinātniskos, izglītības vai tehnoloģiskus projektus.

 

Līdz šim Latvijas ar kosmosa saistītās industrijas attīstībā ir ieguldīti 5 072 304 eiro, kopumā finansējot 39 projektus iepriekš apstiprinātos projektus EKA programmās. Papildus informācija par realizētajiem projektiem pieejama šeit.

 

Ja vēlaties iegūt papildu informāciju par Latvijas dalību EKA projektos, aicinām sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko ekspertu Kasparu Karoli, Kaspars.Karolis@izm.gov.lv, tālr.: 67047996.

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

prese@izm.gov.lv;

tālr. 67047704

Lapas informācija atjaunota:    11-07-2019