Pagarināts energoefektivitātes pienākumu izpildes termiņš uzņēmējiem

25-04-2019

Ekonomikas ministrijas mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbību, paralēli veicinot uzņēmēju arvien pastāvīgāku pievēršanos energoefektivitātei. Tas uzņēmumiem palīdzēs gan efektivizēt iekšējos procesus, gan atbildīgāk izmantot energoresursus un samazināt savus elektrības rēķinus, tādējādi būtiski ceļot sava uzņēmuma konkurētspēju un Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju kopumā.

 

Šodien, 25. aprīlī, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Energoefektivitātes likumā, pagarinot sākotnējā energoefektivitātes pienākuma izpildes termiņu lielajiem enerģijas patērētājiem no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 15. maijam.

 

Ja komersants līdz 15.maijam būs izpildījis likumā noteiktās prasības, komersantam uz iesnieguma pamata būs tiesības uz komercdarbības atbalstu energoefektivitātes nodevas atvieglojuma vai atbrīvojuma veidā. Vienlaikus būtiski norādīt, ka atbrīvojums no pienākuma maksāt energoefektivitātes nodevu ir valsts atbalsts, ko vērtēs atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību. Tuvāko nedēļu laikā Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē tiks publicēta informācija komersantiem par turpmāko praktisko rīcību.


Savukārt komersantam, kurš nebūs ievērojis likumā noteikto termiņu un minētos pienākumus neizpildīs līdz 2019. gada 15. maijam, tam piemērotā energoefektivitātes nodeva būs jāsamaksā līdz šā gada 15. jūnijam.


Kā zināms, šobrīd spēkā esošais Energoefektivitātes likums paredz pienākumu komersantiem ieviest energopārvaldības sistēmu, veikt energoauditu vai papildināt esošo vides pārvaldības sistēmu ar energoefektivitātes pasākumiem un par paveikto informēt Ekonomikas ministriju. Komersantiem, kas atbilst lielā elektroenerģijas patērētāja statusam ar gada elektroenerģijas patēriņu virs 500 MWh, likumā noteiktie pienākumi bija jāizpilda līdz 2018. gada 1. aprīlim. Savukārt tiem komersantiem, kas līdz šim termiņam neizpildīja attiecīgo pienākumu vai izpildīja to ar nokavēšanos, tiek piemērota energoefektivitātes nodeva. Lai šos komersantus atbrīvotu no aprēķinātas energoefektivitātes nodevas maksāšanas, Ekonomikas ministrija rosināja veikt grozījumus Energoefektivitātes likumā, paredzot atbilstošo pienākumu izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2019. gada 15.  maijam.

 

Vienlaikus atgādinām, ka uzņēmumiem, kas rūpējas par efektīvu enerģijas un resursu izmantošanu, valsts ir paredzējusi arī papildu priekšrocības. Saskaņā ar Energoefektivitātes likumu sertificētas energopārvaldības sistēmas esamība ir labvēlīgs kvalificējošs kritērijs, vērtējot lielo elektroenerģijas patērētāju projektu pieteikumus dažāda veida valsts atbalstam. Savukārt energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi, kuros ieviesta energopārvaldība, var pretendēt uz samazinātu elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti, tādējādi vēl mazinot elektroenerģijas izmaksas. Atbalstu (dāvinājumu) energoaudita veikšanai  piedāvā ALTUM, kas sedzot 85% energoaudita izmaksu.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193

Lapas informācija atjaunota:    25-04-2019