RTU aicina kļūt par klimata pionieri un mainīt karjeras attīstības gaitu

18-04-2019

Līdz 26. aprīlim Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina pieteikties dalībai pasaulē vadošajai mobilitātes programmā «Pioneers into Practice 2019», kas vērsta uz klimata pārmaiņu samazināšanu. Programma dod iespēju ne vien iegūt jaunas zināšanas, kā tuvināt pasauli klimatneitrālai ekonomikai, bet arī pilnveidoties profesionālajā karjerā.

 

Tā dalību programmā «Pioneers into Practice» vērtē to iepriekšējo gadu dalībnieki – dažādu nozaru profesionāļi. Programma ļauj iegūt zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi, to novēršanu, izzināt inovācijas sistemātisko pieeju, pilnveidot prasmes risināt problēmas nepazīstamā sfērā, strādāt starpdisciplinārās un starptautiskās komandās, salāgojot viedokļus un intereses, mazinot kultūratšķirības. Dalībnieki norāda, ka iegūtās prasmes palīdz strukturēt domāšanu, tādējādi uzlabojot viņu profesionālo sniegumu, meklējot jaunas pieejas darbam un problēmsituāciju risināšanai.

 

Mobilitātes programma Latvijā tiek īstenota jau trešo reizi, līdz šim iespēju gūt jaunas zināšanas jau izmantojuši 18 dalībnieki, šogad programmā plānots uzņemt 10 profesionāļus. Pieteikties dalībai programmā iespējams, aizpildot elektronisko anketu līdz 26. aprīlim.

 

 

«Pioneers into Practice 2019» ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» atbalstīta izglītības un mobilitātes programma profesionāļiem, kurā apvienojas industrijas pārstāvji, mazie uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes, zinātnes institūti, valstiskās un nevalstiskās institūcijas. Programmu Latvijā īsteno Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) Dizaina fabrikas «EIT Climate-KIC HUB Latvia». RTU kopš 2016. gada ir EIT «Climate-KIC» partneris.

 

Programmā «Pioneers into Practice» apvienojas uzņēmumi, augstākās izglītības un zinātnes iestādes, valstiskās un nevalstiskās institūcijas. Programma ilgst no maija līdz novembrim, piedāvājot profesionāļiem praktiskās nodarbībās un apmācībās paplašināt zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi, un inovācijas sistemātisko pieeju, darboties starpdisciplinārās komandās, lai izstrādātu risinājumus Latvijas pašvaldību vides problēmām, kā arī saņemt 2000 eiro stipendiju četru līdz sešu nedēļu praksei septembrī / oktobrī kādā no dalībvalstu vadošajām organizācijām. Apmācības notiks 24.-25. maijā un 8. jūnijā. Klimata pionieriem šogad būs jārisina Rīgas un Cēsu pašvaldību klimata izaicinājumi.

 

Savukārt Latvijas uzņēmumi un organizācijas tiek aicināti uzņemt praksē citu Eiropas valstu profesionāļus un saņemt risinājumus, kas var palīdzēt turpmākai darbībai. 2018. gadā prakses piedāvāja SIA «Grupa 93», «Latvenergo», RTU Cēsu filiāle u.c.

 

Vairāk informācijas par programmu. 

 

 

Papildu informācijai:

Santa Krastiņa

Climate-KIC HUB Latvia projektu vadītāja

RTU Dizaina fabrika

Ķīpsalas 6, Rīga

+371 26498234

https://pioneers.climate-kic.org/

www.rtu.lv

Lapas informācija atjaunota:    23-04-2019