Saeima atbalsta grozījumus Konkurences likumā konkurences kropļojumu novēršanai publisko personu darbībā

28-03-2019

Saeimas sēdē šā gada 28. martā galīgajā lasījumā atbalstīti grozījumi Konkurences likumā, kas sekmēs godīgas konkurences nodrošināšanu publisko personu (valsts un pašvaldību) un to dibināto kapitālsabiedrību darbībā.

 

Līdz ar to turpmāk Konkurences likumā būs norma, kas dos iespēju Konkurences padomei efektīvāk vērsties pret publisku personu īstenotajiem konkurences kropļojumiem. Lai novērstu šādus konkurences ierobežojumus, Konkurences padomei būs jāveic pārrunas ar konkrēto publisko personu. Ja pārrunu ceļā konkurences kropļojumi netiks novērsti, Konkurences padome būs tiesīga pieņemt lēmumu, ar kuru uzliks kapitālsabiedrībai, kurā publiska persona realizē izšķirošu ietekmi, tiesisko pienākumu novērst konkurences kavējumu. Tāpat Konkurences padomei būs tiesības uzlikt kapitālsabiedrībai, kurā publiskai personai ir izšķiroša ietekme, naudas sodu līdz trim procentiem no uzņēmuma pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 250 euro.

 

“Uzņēmējdarbības videi ir jāsekmē uzņēmējdarbības veikšana nevis tā jātraucē! Godīgas konkurences nodrošināšana tirgū un instrumentu radīšana cīņai pret konkurences kropļojumiem bija valdības un Saeimas mājasdarbs, kas jau sen bija jāizdara Latvijas ekonomikas attīstībai un konkurētspējai. Saeimas šodien pieņemtais lēmums dos iespēju attīstīties maziem un vidējiem uzņēmumiem, it īpaši reģionos,” norāda ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 

Kā informēts jau iepriekš, Konkurences padome iepriekš īstenotajā uzraudzības praksē vairākkārt konstatējusi, ka publiskas personas (gan pašvaldības, gan valsts pusē) bieži rada ierobežojumus godīgai un vienlīdzīgai konkurencei ar privāto sektoru. Visizplatītākā prakse ir atsevišķu tirgus dalībnieku diskriminācija, nodrošinot valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām labvēlīgākus noteikumus, tādējādi neievērojot godīgas konkurences un labas pārvaldības principus. Turklāt šāda prakse arvien biežāk vērojama tieši ekonomiski aktīvajās teritorijās, kur par piedāvājuma un pieprasījuma trūkumu nav pamata sūdzēties.

 

Arī uzņēmēju organizācijas Latvijā kā vienu no uzņēmējdarbības vides problēmām minējušas konkurences neitralitātes principa neievērošanu publisko personu darbībā, kā rezultātā, piemēram, piešķirtas nepamatotas priekšrocības publisko personu kapitālsabiedrībām un privātie uzņēmumi vairs nav spējuši konkurēt uz vienlīdzīgiem nosacījumiem.

  

Detalizēti ar piedāvātajiem grozījumiem Konkurences likumā var iepazīties Saeimas tīmekļa vietnē.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web www.em.gov.lv

Twitter @EM_gov_lv

Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

 

Lapas informācija atjaunota:    28-03-2019