MK: Latvijai pakāpeniski jāpalielina atjaunojamās enerģijas īpatsvars transporta sektorā

19-03-2019

Saskaņā ar Biodegvielas likumu Ekonomikas ministrija sagatavojusi un šā gada 19. marta Ministru kabineta sēdē iepazīstināja valdību ar informāciju par biodegvielas tirgus attīstību Latvijā, tā nodrošinātību ar izejvielām, kā arī iepriekšējā kalendārajā gadā Latvijā saražotās, ievestās, kā arī realizētās un no Latvijas izvestās biodegvielas daudzumu.

 

Ministru kabineta sēdē izvērtās diskusija par biodegvielas nozares tālākās attīstības izaicinājumiem kontekstā ar Latvijai noteiktajiem mērķiem līdz 2020. gadam nodrošināt, ka 10% no transportā patērētās enerģijas tiek iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, savukārt līdz 2030. gadam nodrošināt, ka jau 14 % no transportā patērētās enerģijas tiek iegūta no atjaunojamiem energoresursiem.

 

Atjaunojamo energoresursu direktīva 2030. gadam vienlaikus paredz arī, ka degvielas piegādātājiem ir pienākums realizēt biodegvielas, kas iegūtas no dažādiem atkritumiem un atlikum-produktiem un netiek iegūtas no lauksaimniecības izejvielām (piem., rapšiem, kviešiem, u.c.). Līdz ar to ir noteikts, ka otrās paaudzes biodegvielu apakšmērķis ir līdz 2022. gadam panākt, ka 0,2% no transporta enerģijas galapatēriņa veido moderno biodegvielu patēriņš, tam pieaugot līdz 3,5% 2030.gadā (starpmērķis 2025.gadam 1%).  

 

Ministru kabinets vienojās, ka Latvijai jāturpina virzība uz noteikto mērķu sasniegšanu un pakāpeniski jāpalielina atjaunojamās enerģijas īpatsvars transporta sektorā, kas ietver gan biodegvielas tirgus tālāku attīstību, gan elektrotransporta tālāku attīstību.

 

Detalizēti ar Informatīvo ziņojumu "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

 

 

Lapas informācija atjaunota:    25-03-2019