Aicinām iesniegt projektus Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas konkursam

12-02-2019

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus un to intereses pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestādes, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kas īstenojušas pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai Latvijā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā “Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2019”. Projektus konkursam var iesniegt līdz š.g. 31. maijam Ekonomikas ministrijā. Žūrijas galvenā balva tiks piešķirta visradošākās un iedvesmojošākās uzņēmējdarbības veicināšanas idejas autoriem katrā nominācijā.

 

 

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

 

Uzņēmējdarbības veicināšanas projektus var pieteikt sešās kategorijās:

  • Uzņēmējdarbības gara veicināšana, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū.
  • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības un vadības prasmes.
  • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, kurā tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa novatoriskā politika, kas veicina uzņēmumu veidošanu un izaugsmi, vienkāršajiem uzņēmējiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu “vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, lai tādējādi rūpētos par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
  • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai, kurā tiek novērtēta politika, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas.
  • Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai, kurā tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pamatnostādnes un iniciatīvas, kas sniedz maziem un vidējiem uzņēmumiem palīdzību piekļūšanai videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektīvāk izmantot resursus, piemēram, palīdzot iegūt “zaļo kvalifikāciju”, veicinot sadarbību un nodrošinot finansējumu.
  • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība, kurā tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību nelabvēlīgā situācijā esošajās grupās, piemēram, bezdarbnieku - īpaši ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

 

Nacionālā līmeņa atlasei pretendentiem līdz š.g. 31.maijam ir jāaizpilda Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē pieejamā pieteikuma veidlapa (latviešu un, vēlams, angļu valodā) un jānosūta Ekonomikas ministrijai uz adresi Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija vai elektroniski uz e-pastu elina.petersone@em.gov.lv. Papildu informācija par konkursu un pieteikuma anketa pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Konkursam ir divas atlases kārtas – vispirms nacionālā līmeņa atlases kārta, kuru Latvijā organizē Ekonomikas ministrija, pēc tam Eiropas mēroga atlase, kurā augsta līmeņa žūrija izvēlēsies piecus uzvarētājus. Nacionālā līmeņa divi uzvarētāji līdz š.g. 3. jūlijam tiks paziņoti un nominēti Eiropas līmeņa konkursam. Konkursa uzvarētājus pasludinās apbalvošanas ceremonijā 2019.gada novembrī Helsinkos, Somijā.

 

Konkurss “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” no 2006. gada apbalvo izcilas iniciatīvas, kas valsts, pašvaldību un reģionālā līmenī atbalsta uzņēmējdarbību. Kopš konkurss ir uzsācis savu darbību tajā ir piedalījušies vairāk nekā 4000 projekti, kā rezultātā izveidojušies vairāk nekā 10 000 jaunu uzņēmumu.

 

2018.gada konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva” finālam no Latvijas tika izvirzīts Nodarbinātības valsts aģentūras ES fondu projekts „Jauniešu garantijas”, kas saņēma Latvijas nacionālās atlases žūrijas atzinību kā labākais uzņēmējdarbības gara veicināšanas projekts Latvijā un Eiropas Komisija to atzinusi par vienu no labākajiem šādiem projektiem Eiropas līmenī.

 

Plašāka informācija par konkursu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē, savukārt konkursa jaunumiem var sekot Promoting Enterprise News, Twitter, Facebook un Instagram.

 

 

Lai saņemtu sīkāku informāciju par valsts līmeņa konkursu, sazinieties ar kontaktpersonu:

ELĪNA PĒTERSONE

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments

Vecākā eksperte

EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija

Tālrunis: +371 67013003

E-pasta adrese: Elina.Petersone@em.gov.lv

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T. 67013193

Lapas informācija atjaunota:    13-02-2019