Tiesību akti, kas stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī

21-12-2018

Ekonomikas ministrija apkopojusi informāciju par tās kompetencē esošajiem tiesību aktiem, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī, vai 2019. gada sākumā.

 

2019. gada 1. janvārī stājas spēkā Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumi Nr.763 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2019.–2021. gadam", kas nosaka 2019. gadā publicējamos statistikas rādītājus un plānoto oficiālās statistikas apjomu turpmākajiem gadiem.

 

2019.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi Elektronisko sakaru likumā un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus", kas papildina Patērētāju tiesību aizsardzības centra tiesības, lai veiktu uzraudzību e-komercijas jomā tiešsaistes vidē un novērstu patērētāju tiesību pārkāpumus. PTAC 2019.gada būs tiesības izprasīt uzraudzībai nepieciešamos noslodzes datus no elektronisko sakaru komersantiem.

 

2019.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību", kas nosaka jauno valsts nodevas likmi 14,35 euro/tonnā, kas noteikta atbilstoši konkursa par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu izveidei rezultātu.

 

Vienlaikus atgādinām, ka 2019. gada 30. martā plkst. 1:00 naktī pēc Latvijas laika Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību (ES), kļūstot par trešo valsti jeb valsti ārpus ES. Šobrīd turpinās Lielbritānijas sarunas ar ES par izstāšanās un vēlāk arī par nākotnes sadarbības nosacījumiem. Ir iespējami divi nākotnes scenāriji:

1. Ja vienošanās tiks panākta un izstāšanās līgums tiks ratificēts pirms 2019. gada 30. marta, tad jaunie nosacījumi, t.sk. 21 mēneša pārejas periods attiecībā uz jauno nosacījumu piemērošanu, stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

            2. Ja vienošanās netiks panākta vai izstāšanās līgums netiks ratificēts, tad pārejas perioda nebūs un ar 2019. gada 30. martu Lielbritānija būs trešā valsts, līdzīgi kā ASV, Ķīna vai Krievija. Tas nozīmē, ka tirdzniecība un savstarpējās attiecības starp Lielbritāniju un ES notiks saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem, kur abas puses ir dalībnieces.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos un papildu informāciju skatīt Ārlietu ministrijas un Ekonomikas ministrijas mājaslapās.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web www.em.gov.lv

Seko mums Twitter @EM_gov_lv

Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019