MK lemj par UIN atlaides piešķiršanu kokrūpniecības uzņēmumam SIA “Baltic Block”

18-12-2018

Ministru kabineta šā gada 18. decembra sēdē tika pieņemts lēmums par uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides piešķiršanu kokrūpniecības uzņēmumam SIA “Baltic Block”, kas pēc iecerētā investīciju projekta pabeigšanas saņems UIN atlaidi 25% apmērā no kopējās ieguldījumu summas.

 

SIA “Baltic Block”  investīciju projekta ietvaros plāno izveidot jaunu ražotni Madonā, uzņēmuma attīstībā ieguldot 16 925 000 eiro. Līdz ar to pēc projekta īstenošanas uzņēmums saņems UIN atlaidi 4 231 250 eiro apmērā.

 

Projekta mērķis ir izveidot rūpnīcu Madonā, kas nodrošinās presētu kokskaidu produktu ražošanu industriālajām paletēm. Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti, lai izveidotu jaunu ražotni un ieviestu jaunus presētus koka produktus, kādus uzņēmums līdz šim nav ražojis: presētas koka veidņpaletes un presēti koka pamatņdēļi. Pēc projekta īstenošanas jaunajā ražotnē Madonā kopumā plānots izveidot 31 darbavietu.

 

SIA “Baltic Block”  investīciju projekts bija pēdējais, kas tika iesniegts Ekonomikas ministrijā uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides saņemšanai par nozīmīga investīciju projekta īstenošanu. Kopš 2011.gada kopumā Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par UIN atlaides piešķiršanu 38 uzņēmumiem.

 

Kā zināms, ar mērķi veicināt ekonomikas izaugsmi, piesaistot Latvijai lielās investīcijas, 2011.gadā likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” tika ietverta iespēja saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi (atkarībā no sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas 25%, 15% vai 11,9% apmērā) par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

 

2018.gada 1. janvārī stājās spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas vairs neparedz uzņēmumu ienākuma nodokļu atlaižu atbalsta sniegšanu uzņēmumiem. Vienlaikus saskaņā ar minētā likuma pārejas noteikumu 20.-22.punktu ir noteikts, ka līdz šā likuma pieņemšanai atbalstītos projektus turpina īstenot un uzraudzīt atbilstoši normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā dienā, kad Ministru kabinets pieņēma lēmumu par investīciju projekta apstiprināšanu. Papildus norādāms, ka minētā likuma Pārejas noteikumu 22.punkts noteic, ka iesniegt investīciju projekta pieteikumu Ekonomikas ministrijai varēja līdz 2017.gada 31.decembrim.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

E-pasta adrese prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019