Naftas produktu drošības rezervju pakalpojumu Latvijai sniegs 9 komersanti

17-12-2018

Ekonomikas ministrija noslēgusi līgumus vispārīgās vienošanās ietvaros par naftas produktu drošības rezervju 376 544 tonnu apmērā uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanu ar deviņiem komersantiem kopsummā par 39,3 miljoniem eiro. Turpmākos divus gadus naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas pakalpojumu Latvijai sniegs SIA "Pirmas", UAB "Okseta", UAB "Baltic Petroleum", SIA "Circle K Latvia", AS "Ventbunkers", SIA "RDZ Energy", "Gunvor SA", "Vitol SA" un "Mercuria  Energy Trading SA".

 

Naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniedzēji izsludinātas valsts mēroga enerģētiskās krīzes gadījumā vai valsts apdraudējuma gadījumā pārdos valstij to īpašumā esošos nepieciešamos naftas produktus vajadzīgajā daudzumā.

 

Naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma līgumi noslēgti laika posmam no 2018.gada 12.decembra līdz 2020.gada 11.decembrim ar tiesībām pagarināt vispārīgās vienošanās un līguma darbības termiņu, pusēm rakstiski vienojoties par termiņu, kas nav garāks par 20 dienām, un summu, kas nav lielāka par 10% no vispārīgās vienošanās kopējās līgumcenas, ievērojot piedāvājumos noteiktās līgumcenas un apjomus.

 

Ievērojot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu un Enerģētikas likuma regulējumu, Ekonomikas ministrija organizēja sarunu procedūru “Drošības rezervju pakalpojuma sniegšana valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei”. Sarunu procedūras mērķis bija nodrošināt Latviju ar valsts naftas produktu drošības rezervēm saskaņā ar Padomes 2009.gada 14.septembra Direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves nosacījumiem. Kopējais nepieciešamais naftas produktu drošības rezervju apjoms ir 376 544 tonnas, un līguma darbības termiņš ir divi gadi no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Sarunu procedūras laikā kopā tika saņemti 10 piedāvājumi no pretendentiem, kuri pārstāv Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Apvienoto Karalisti un  Šveices Konfederāciju.

 

Papildu informācija par naftas produktu drošības rezervju veidošanu publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

E-pasta adrese prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019