Latvija Doing Business 2019 saglabā augsto 19. vietu pasaulē

31-10-2018

Saskaņā ar Pasaules Bankas nule kā publicēto biznesam labvēlīgāko pasaules valstu reitingu Doing Business 2019, Latvija šogad, tāpat kā pērn, ieņem 19. vietu 190 valstu konkurencē, aiz sevis atstājot 171 ekonomiku. ES dalībvalstu vidū Latvija ieņem 7. vietu, kas ir par vienu vietu augstāk kā pērn, piekāpjoties vien Somijai, Igaunijai, Lietuvai, Zviedrijai, Apvienotajai Karalistei un Dānijai.

 

 

Šogad Latvijai gandrīz visās Doing Business 2019 pozīcijās izdevies sasniegt augstāku procentpunktu skaitu nekā iepriekš vai tas saglabāts nemainīgs. Šā gada novērtējumā īpaši atzinīgi novērtēts Latvijas paveiktais pozīcijā “Elektrības pieslēgums”, kur no 62. vietas pērn esam pakāpušies uz 53.vietu šogad. Tāpat atzinīgi novērtēts paveiktais pozīcijā “Maksātnespēja”, kas apliecina, ka Latvijas veiktās reformas šajā jomā nesušas pirmos rezultātus. Vienlaikus visnegatīvāk novērtēts Latvijas sniegums nekustamā īpašuma reģistrēšanas jomā, kur secināts, ka veiktās reformas padarījušas procedūras uzņēmumiem nedraudzīgākas.

 

Uzņēmējdarbības vides izvērtēšanai izstrādāti dažādi starptautiski rādītāji, starp kuriem populārākais ir Pasaules bankas veidotais ikgadējais Doing Business indekss. Doing Business reitings kalpo ne tikai kā pasaules valstu salīdzinošs vērtējums noteiktās uzņēmējdarbības jomās, bet arī tiek izmantots globālu norišu atspoguļošanai pasaules tirgos. Starptautiskie indeksi ļauj gan esošajiem, gan topošajiem uzņēmējiem saprast, kādas ir uzņēmējdarbības perspektīvas attiecīgajā valstī un līdz ar to atspoguļo valsts konkurētspēju globālajā līmenī, kā arī parāda jomas, kurās nepieciešama valsts iesaistīšanās birokrātisko un citu uzņēmējdarbības šķēršļu mazināšanai.

 

Latvijā Doing Business reitings tiek izmantots kā reformu novērtēšanas rīks, kas ļauj iezīmēt prasības, kurās administratīvais slogs ir pārāk liels, proti, ļauj salīdzināt administratīvo procedūru skaitu un ilgumu to izpildei un saistītās izmaksas, kā arī novērtēt uzņēmējdarbības vidi kopumā. Taču metodoloģijas izmaiņu dēļ reitinga rezultāti nav salīdzināmi vairāk kā divu gadu griezumā.

 

Respondentu viedokļa apzināšana, pēc kuras tiks sagatavots nākamā gada Doing Business reitings sāksies 2019. gada februārī. Tās ietvaros tiks vērtētas reformas, kas norisinājušās un stājušās spēkā no 2018. gada 2. maija līdz 2019. gada 1. jūnijam.

 

Ekonomikas ministrijas ik gadu veidotais Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns ir valdības instruments, kurā tiek iekļauti konkrēti uzdevumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, nosakot precīzus izpildes termiņus un atbildīgās institūcijas. Šobrīd izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē Ekonomikas ministrija iesniegusi jaunā Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna projektu, kurā ietverti vairāki uzņēmējiem būtiski pasākumi:

 • uzņēmumu reģistrēšana tiešsaistē;
 • Uzņēmumu reģistra e-pakalpojuma izstrāde, nodrošinot iespēju tā mājaslapā pārbaudīt juridiskās personas pārstāvju pārstāvības tiesības;
 • SIA reģistrēšanas izmaksu samazināšana;
 • SIA pamatkapitāla regulējuma uzlabošana;
 • “klusēšanas piekrišanas” principa ieviešana būvniecības ieceres saskaņošanas procesā;
 • apdrošināšanas sistēmas pilnveidošana būvniecībā, lai celtu būvniecības kvalitāti;
 • elektronisko paziņojumu sistēmas uzlabošana Zemesgrāmatā;
 • atteikšanās no īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu iesniegšanas valsts un pašvaldību iestādēs;
 • tiesu informācijas sistēmas efektivitātes un nepieciešamās informācijas izvēles novērtēšana;
 • nodokļu deklarācijās un citos pārskatos norādāmās informācijas pārklāšanās novēršana un tajos ietverto datu sinhronizācija;
 • Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) ieviešanas 2.kārta.

 

Kā zināms, Pasaules Bankas Doing Business reitings  kvantitatīvi mēra un salīdzina 190 pasaules valstu regulējošos nosacījumus un procedūras, kas attiecas uz vidējo un mazo uzņēmumu 10 dzīves cikla posmiem, izmatojot standartizētus scenārijus. Reitingā tiek vērtētas formālās procedūras, kas veicina vai ierobežo uzņēmējdarbības aktivitāti lielākajā pilsētā – valsts uzņēmējdarbības centrā. Doing Business paļaujas uz respondentu viedokļiem. Latvijā tie ir kopumā 45 respondenti no nevalstiskā un valsts sektora. 

 

Vairāk informācijas par Doing Business aktuālākajiem rezultātiem pieejams Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

E-pasta adrese: prese@em.gov.lv

 

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019