Sākam īstenot valsts pētījumu programmu enerģētikā

19-10-2018

Ekonomikas ministrija sākusi īstenot valsts pētījumu programmu “Enerģētika” un aicina zinātniskās institūcijas pieteikt projektu pieteikumus četros atklātu projektu pieteikumu konkursos.

 

Lai iepazītos ar programmas konkursu mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, specifiskajiem kritērijiem, kā arī konkursa organizāciju, projektu pieteikumu noformēšanu un Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izmantošanu, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi š.g. 22. oktobrī rīko semināru projektu iesniedzējiem. Sīkāka informācija par semināru un pieteikšanās ŠEIT.

 

Līdz šā gada 9. novembrim projektu pieteikumus iespējams iesniegt šādos konkursos:

  • “Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars”. Konkursa mērķis ir atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu saturiskajām un metodiskajām prasībām attīstīt analītisko zināšanu bāzi, kas nepieciešama ilgtermiņa nacionālās enerģētikas politikas stratēģisko mērķu noteikšanai, izstrādāt rīcībpolitikas priekšlikumus enerģētikas politikas stratēģisko mērķu sasniegšanai, kā arī analītiskos rīkus un modeļus politikas mērķu un politikas pasākumu ietekmes novērtēšanai. Konkursam ir definēti 5 savstarpēji saistīti uzdevumi un projekta pieteikuma iesniedzējam, iesniedzot projekta pieteikumu, jāparedz visu uzdevumu izpildi. Konkursa kopējais finansējums ir 600 000 eiro.
  • “Energoefektivitāte”. Konkursa mērķis ir attīstīt zināšanu bāzi energoefektivitātes jomā, iekļaujot visaptverošu energoefektivitātes potenciāla novērtējumu tautsaimniecības sektoros un atsevišķās nozarēs, energoefektivitātes pasākumu izvērtējumu, jaunu inženiertehnoloģisko risinājumu izpēti, efektīvas siltumapgādes un aukstumapgādes attīstības potenciāla Latvijā izvērtējumu, kā arī atbilstošas rīcībpolitikas un finansēšanas risinājumu izstrādi. Konkursam ir definēti 4 atsevišķi uzdevumi un projekta pieteikuma iesniedzējam, iesniedzot projekta pieteikumu, jāparedz viena atsevišķa uzdevuma izpilde. Konkursa kopējais finansējums ir 1 523 999 eiro.
  • “Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus”. Konkursa mērķis ir attīstīt enerģijas infrastruktūras un tirgus attīstībai nepieciešamo zināšanu bāzi, iekļaujot enerģētikas sistēmu attīstības un optimizācijas risinājumus, dažādu enerģijas veidu ieguves un izmantošanas prognozes, ražošanas un patēriņa tendences, energoapgādes materiāltehniskos un tehnoloģiskos risinājumus, kā arī energoapgādes sistēmas drošuma risinājumus. Konkursam ir definēti 3 atsevišķi uzdevumi un projekta pieteikuma iesniedzējam, iesniedzot projekta pieteikumu, jāparedz viena atsevišķa uzdevuma izpilde. Konkursa kopējais finansējums ir 1 523 999 eiro.

 

Savukārt līdz šā gada 12. novembrim projektu pieteikumus iespējams iesniegt šādā konkursā:

  • “Atjaunojamie un vietējie energoresursi”. Konkursa mērķis ir attīstīt zināšanu bāzi par atjaunojamo un vietējo energoresursu izmantošanu, par šo resursu potenciālu teritoriālā un sektoru griezumā, tirgu, ilgtspēju, tehnisko, sociālo un ekonomisko ietekmi, atbalsta mehānismiem un starpvalstu sadarbības mehānismiem, tehnoloģijām, ietekmi uz kopējo enerģētikas sistēmas drošumu un tirgu, kā arī izstrādāt atbilstošus rīcībpolitikas un finansēšanas risinājumus. Konkursam ir definēti 3 atsevišķi uzdevumi un projekta pieteikuma iesniedzējam, iesniedzot projekta pieteikumu, jāparedz viena atsevišķa uzdevuma izpilde. Konkursa kopējais finansējums ir 1 523 999 eiro.

 

 

EM Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019