OECD uzsāk darbu pie jauna Ekonomikas pārskata par Latviju sagatavošanas

08-10-2018

Šā gada 8.-12. oktobrī Latvijā viesojas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti, lai pārrunātu 2019. gada Ekonomikas pārskata par Latviju izstrādi. Vizītes mērķis ir iegūt nepieciešamo informāciju Ekonomikas pārskata sagatavošanai, kas būs jau trešais šāda veida OECD sagatavotais pārskats pēc Latvijas pievienošanās OECD (pirmais pārskats tika publicēts 2015. gadā un otrais – 2017. gadā). 2019. gada Ekonomikas pārskatā par Latviju OECD plāno turpināt ar Latvijas produktivitāti saistīto jautājumu analīzi. 

 

Vizītes laikā tiks pārrunāts plašs jautājumu loks, lai iegūtu informāciju par makroekonomiskās stabilitātes, uzņēmējdarbības vides un attīstības, inovācijas sistēmas, darba tirgus, fiskālās un nodokļu politikas, ēnu ekonomikas, pensiju sistēmas un veselības aprūpes, finanšu sektora, mājokļu un būvniecības politikas, transporta un reģionālās attīstības, izglītības un prasmju, kā arī migrācijas un diasporas jautājumiem. 

 

Vizītes ietvaros plānotas tikšanās ar publiskās pārvaldes institūcijām, sociālajiem partneriem un uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām, kā arī notiks reģionālā vizīte uz Daugavpili.

 

OECD Ekonomikas pārskatos tiek izvērtēta Latvijas ekonomiskā situācija, reformu īstenošanas process, aktualizēti svarīgākie tautsaimniecības attīstības izaicinājumi, kā arī sniegtas rekomendācijas Latvijas ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes nodrošināšanai.

 

Atbilstoši OECD praksei šāda veida pārskati tiek publicēti reizi divos gados. Atgādinām, ka iepriekšējo OECD Ekonomikas pārskatu par Latviju 2017. gada 15. septembrī Rīgā prezentēja OECD Ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurria).  

 

Ar 2017.gada OECD Ekonomikas pārskatu par Latviju var iepazīties OECD tīmekļa vietnē.

Ekonomikas pārskata par Latviju kopsavilkums un prezentācija arī publicēta OECD tīmekļa vietnē.

Ekonomikas pārskata par Latviju kopsavilkums latviešu valodā.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019