Būvniecībā strauja izaugsme arī 2018.gada 2.ceturksnī

13-08-2018

Jau otro gadu būvniecības attīstības tempus var raksturot kā straujus. 2018.gada 2.ceturksnī būvniecības apjomi par 31,6% pārsniedza iepriekšējā gada attiecīgajā periodā sasniegto. Kopumā 1.pusgadā izaugsme bija vēl straujāka, būvniecības apjomi bija par 33,2% lielāki kā 2017.gada 1.pusgadā.

 

 

Starp galvenajiem nozari virzošiem faktoriem var minēt privāto investīciju pieaugumu būvniecībā, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanas intensitātes pieaugumu. Nozares apjomu pieaugumā 2018.gada 2.ceturksnī lielāko artavu deva ēku būvniecība.

 

Šajā periodā ēku būvniecības apjomi  pieauga par 47,7%, salīdzinot ar 2017.gada 2.ceturksni. Lielāku ieguldījumu deva dzīvojamo ēku būvniecības apjomu kāpums. Savukārt nedzīvojamo māju pamatkategorijā attīstību noteica biroju ēku un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku būvniecība. Starp sabiedriskajām ēkām lielākais pieaugums bija ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkām.

 

Inženierbūvju un specializēto būvdarbu apjomu pieauguma tempi 2018.gada 2.ceturksnī bija lēnāki. Inženierbūvju apjomi palielinājās par 27,8%, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu. Nozīmīgākais devums šajā pamatkategorijā bija autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un sliežu ceļu, kā arī maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības struktūrfondu projektu un apjomīgu infrastruktūras projektu īstenošanas turpināšanu.

 

Savukārt specializētie būvdarbi 2018.gada 2.ceturksnī bija par 21,5% lielāki kā 2017.gada 2.ceturksnī. Galvenās aktivitātes šajā jomā ir ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana, elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības, kā arī būvdarbu pabeigšana.

 

Izsniegto būvatļauju skaits arī ir strauji pieaudzis. 2018.gada 2.ceturksnī kopumā izsniegtas 1329 būvatļaujas, kas bija par 36,4% vairāk. Vairāk kā puse jeb 56,2% no kopējā izsniegto būvatļauju skaita izsniegtas viena dzīvokļa māju būvniecībai.

 

Saglabājoties nozares attīstību virzošiem faktoriem, 2018.gadā turpināsies būvniecības nozares straujā attīstība.

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Jānis Ušpelis

EM Analītikas dienesta ekonomists

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019