Paplašina iespējas centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem saņemt valsts atbalstu

24-07-2018

Ministru kabinets šī gada 24.jūlija sēdē apstiprināja grozījumus pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas nosacījumos centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas un vietējo AER izmantošanas atbalsta programmā. Grozījumi paredz papildu valsts atbalsta sniegšanas nosacījumu iekļaušanu, tādējādi ļaujot centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem saņemt arī pašvaldības atbalstu projektu īstenošanai gan galvojuma, gan līdzfinansējuma formā.

 

Šobrīd atbalsta programma paredz maksimālo valsts atbalsta intensitāti (tai skaitā ES fondu līdzfinansējums, pašvaldības līdzfinansējums, pašvaldības galvojums) 45% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs atbilst lielā uzņēmuma statusam. Atbalsts programmas ietvaros tiek sniegts granta veidā 40% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, līdz ar to pašvaldības atbalsts projekta īstenošanai iespējams vien 5% apmērā.

 

Grozījumi paredz, ka atbalsta programmas ietvaros valsts atbalstu varēs sniegt arī kā kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem tiem komersantiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un kuriem ar pašvaldību ir noslēgts pakalpojuma līgums par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu. Līdz ar to uzņēmumiem valsts atbalstu projektu īstenošanai būs iespējams saņemt 100% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, kas ļaus pašvaldībām atbalstīt projektus līdz 60% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

Grozījumu rezultātā papildus atbalstu no pašvaldības varēs saņemt aptuveni 40 projektu īstenotāji, kuriem ar pašvaldību ir noslēgts pakalpojuma līgums par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu.

 

Detalizēti ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr.135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” un "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” var iepazīties Ministru kabineta un Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnēs.

 

 

 

Elita Rubesa-Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

E-pasts prese@em.gov.lv

Web www.em.gov.lv

Twitter @EM_gov_lv

Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019