Latvija ziņos ANO par virzību uz inovatīvu ekonomiku un iespēju un ienākumu vienlīdzību

16-07-2018

Otrdien, 17. jūlijā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Augsta līmeņa politikas forumā par Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens ziņos par Latvijas paveikto un dalīsies ar labās prakses piemēriem IAM ieviešanā, iesaistoties un savstarpēji sadarbojoties valstij, uzņēmējiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem.

 

Ekonomikas ministrs informēs ANO dalībvalstu pārstāvjus un citus klātesošos par Latvijas izaicinājumiem tādos sabiedrībai un valsts attīstībai būtiskos virzienos kā: inovatīva un eko-efektīva ekonomika un iespēju un ienākumu vienlīdzība, kam jāpaaugstina iedzīvotāju dzīves kvalitāte gan pilsētās, gan reģionos. Ministra uzrunu ANO varēs vērot tiešraidē plkst. 16 pēc Latvijas laika, sekojot saitei: http://webtv.un.org/. Uzruna atsaucas šī gada foruma redzeslokā izvirzītajai tēmai “Pāreja uz ilgtspējīgu un elastīgu sabiedrību” un ir balstīta Latvijas sagatavotajā un valdības apstiprinātajā ziņojumā par IAM ieviešanu: https://www.pkc.gov.lv/lv/LV-zino-ANO.

 

Ziņojums tapa ar sociālo partneru un nevalstisko organizāciju, kā arī visu ministriju līdzdalību, un tā sagatavošanu koordinēja Pārresoru koordinācijas centrs (PKC). Dažādu iesaistīto pušu sadarbība ziņojuma sagatavošanā rāda sabiedrības gatavību kopīgi rīkoties vienotu mērķu vārdā un aktualizē mūsu visu dienas kārtībā jautājumu par ikdienas izvēļu ietekmi uz mūsu nākotni un atbildīgu resursu pielietojumu. Visas pasaules valstis sniedz ziņojumu ANO par IAM ieviešanu vismaz divas reizes 15 gadu laikā, Latvijai izvēloties ziņot tās simtgadē.

 

Foruma mērķis ir visām valstīm sadarbībā ar ANO un valstu iedzīvotājiem rast risinājumus galvenajiem zemeslodes attīstības un ilgtspējas izaicinājumiem vides, sociālā un ekonomikas dimensijā – šodien un nākotnē. Sekojoši 2015. gadā ANO izvirzīja 17 mērķus, kuru īstenošana palīdzētu risināt tādus jautājumus kā: nabadzība un bads, veselības aprūpes un izglītības pieejamība un kvalitāte, dzimumu līdztiesība un pienācīga darba iespējas ikvienam, atbildīgs patēriņš un ražošana, miers un taisnīgums, rīcība planētas un tās resursu aizsardzībai u.c. Katra valsts apņēmās sniegt ieguldījumu un palīdzēt kopīgi sasniegt šos mērķus līdz 2030. gadam, vienlaikus ņemot vērā valstu un to iedzīvotāju prioritātes nacionālā līmenī.

 

Katrai valstij ir arī iespēja izcelt kādu tai aktuālu jautājumu, kas skar vienu vai vairākus IAM, un kur tā var dalīties ar savu labo praksi un vienlaikus iepazīties ar jauniem, inovatīviem risinājumiem, ko īsteno citas valstis. Latvija kopā ar Igauniju, Slovēniju, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un, iesaistoties nevalstiskajam sektoram, organizē tematisku pasākumu “Sekmēt aprites ekonomiku, lai īstenotu 12. IAM” (12. IAM – atbildīgs patēriņš un ražošana). Paneļdiskusijas formā tiks uzrunāti tādi jautājumi kā: sadarbība un praktiska rīcība Eiropas mērogā un Slovēnijas pieredze stratēģijas izstrādē, “zaļā iepirkuma” ieviešana Latvijā, digitāli risinājumi aprites ekonomikas iedzīvināšanai Igaunijā un OECD programma aprites ekonomikas pārvaldībai pilsētās.

 

Latvijai ziņojot ANO, vērtīgu ieguldījumu organizatoriski un saturiski sniedza Ārlietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ANO Ņujorkā, nevalstiskās organizācijas “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” un “Zaļā brīvība”.

 

 

Ar atbildību par Latvijas nākotni! Pārresoru koordinācijas centrs

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019