Inovācijas attīstībai paplašināts ES fondu atbalsts komersantu nodarbināto apmācībām

10-07-2018

Ministru kabineta š.g. 10. jūlija sēdē atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums paplašināt ES fondu atbalstu komersantu nodarbināto apmācībām nolūkā sekmēt inovāciju attīstību.

 

Atbalsts komersantu nodarbināto apmācībām tiks sniegts līdz 2022. gada 31. decembrim esošā ERAF finansējuma 9 milj. eiro apmērā, sekmējot inovāciju kapacitāti komersantiem un atbalstāmo nozaru attīstību, pilnveidojot komersantu nodarbināto prasmes, tai skaitā svešvalodu.

 

Programmas „Atbalsts nodarbināto apmācībām” ietvaros atbalstu var saņemt biedrības, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un tūrisma nozares komersantus. Biedrībām jānodrošina tādas apmācības, uz kuru nepieciešamību norādījuši paši nozares komersanti un ir tādās atbalstāmās jomās kā zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika, rūpnieciskais dizains, datorzinātne u.c. Programmas ieviešanu nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

 

Līdz ar grozījumiem ES fondu atbalsta programmā turpmāk atbalsts komersantu nodarbināto svešvalodu apmācībām tiks sniegts:

  1. veselības tūrismā nodarbinātajiem (angļu*, vācu, zviedru, norvēģu, somu, krievu* valoda);
  2. izmitināšanas sektorā nodarbinātajiem (angļu*, vācu, zviedru, norvēģu, somu, krievu*, ķīniešu, japāņu valoda);
  3. starptautisko biznesa pakalpojumu centru sektorā nodarbinātajiem (zviedru, norvēģu, somu valoda);
  4. vairāku apstrādes rūpniecības apakšnozaru - kokapstrādes, mašīnbūves un metālapstrādes, elektrisko un optisko iekārtu ražošanas, ķīmiskās rūpniecības, pārtikas un dzērienu ražošanas, nemetālisko minerālu ražošanas, vieglās rūpniecības, papīra ražošanas un poligrāfijas, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vai ēdināšanas sektora preču un pakalpojumu eksportējošos uzņēmumos nodarbinātajiem (zviedru, norvēģu, somu, vācu valoda).

 

ES fondu atbalsts komersantu nodarbināto svešvalodu apmācībām tiks sniegts 10 % apmērā no kopējām katras nozares biedrības projekta ietvaros attiecināmajām izmaksām.

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

*profesionālā terminoloģija

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: https://www.facebook.com/dzivosiltak

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019