AS “Rīgas siltums” sasteigti virza uzņēmuma reorganizāciju, kuras rezultātā iespējams būtisks siltuma tarifa kāpums Rīgā

04-07-2018

Iepazīstoties ar AS “Rīgas siltums” valdes sniegto informāciju par SIA “Rīgas bioenerģijas” investīciju projektu (divu katlumāju Rīgā - Rencēnu ielā 16 un Vietalvas ielā 5) realizāciju un pirmā pusgada darbības rezultātiem pēc katlumājas Rīgā, Rencēnu ielā 16, nodošanas ekspluatācijā, Ekonomikas ministrijas kā akcionāra sākotnēji izteiktās bažas apstiprinājās un pat daudzkārt pastiprinājās.

 

Kā informēts iepriekš, Ekonomikas ministrijas (EM) nominētais pārstāvis AS “Rīgas siltums” padomē Kaspars Lore jau iepriekš vairākkārt paudis bažas par AS “Rīgas siltums” investīciju projekta SIA “Rīgas bioenerģija” lietderīgumu un potenciālo  konkurētspēju.

 

Šobrīd uzņēmuma valde sagatavojusi priekšlikumu reorganizācijas ceļā SIA “Rīgas bioenerģija” pievienot AS “Rīgas siltums” un līdz ar to pārņemot a/s “Rīgas Bioenerģija” uzņemtās kredītsaistības 24,5 miljonu eiro apmērā. Lai izpildītu kredītsaistības un atgūtu katlumājas izveidē vēl papildu ieguldītās investīcijas 9 miljonu eiro apmērā, paredzams, ka uzņēmums varētu palielināt siltumenerģijas cenu Rīgā. Tāpat jānorāda, ka pēc šādas reorganizācijas veikšanas izsekojamība investīciju atmaksai praktiski nebūs iespējama.

 

Lēmumprojekts par AS “Rīgas siltums” reorganizāciju, tam pievienojot neveiksmīgo investīciju projektu SIA “Rīgas bioenerģija”, iekļauts uzņēmuma padomes šā gada 5. jūlija sēdes dienaskārtībā. Ekonomikas ministrijas pārstāvis neatbalstīs šo priekšlikumu, bet diemžēl jāsecina, ka viņam nebūs izšķirošas ietekmes šajā balsojumā. Vienlaikus norādām, ka šādas reorganizācijas īstenošanai vēl būs nepieciešams AS “Rīgas siltums”  akcionāru piekrišana, kuras laikā Ekonomikas ministrija kā valsts kapitāldaļu turētāja atkārtoti paudīs savu viedokli.

 

SIA “Rīgas bioenerģija” operatīvie darbības radītāji par šā gada pirmajiem mēnešiem liecina, ka uzņēmums strādā ar zaudējumiem un sagaidāms, ka tie varētu arī pieaugt. Tas apliecina, ka investīciju projekta biznesa plāns iepriekš bijis optimistiski novērtēts, neņemot vērā augstos biznesa riskus - pastāvošo konkurenci siltuma ražošanā Rīgas pilsētas teritorijā un mainīgās izejvielu cenas. Salīdzinot biznesa plānā paredzēto ar faktisko šā brīža situāciju rodas būtisks risks AS “Rīgas siltums” atgūt aptuveni 9 miljonus eiro sākotnēji ieguldītās investīcijas. Vienlaikus jāuzsver, ka sākotnēji plānotās otrās katlumājas, kas bija plānota Rīgā, Vietalvas ielā 5, būvniecība vēl vispār nav sākta.

 

Kā zināms, lai pārliecinātos par AS “Rīgas siltums” veikto investīciju SIA “Rīgas bioenerģijas” atbilstību uzņēmuma un sabiedrības interesēm, Ekonomikas ministrijas izvirzītais AS “Rīgas siltums” padomes loceklis Kaspars Lore lūdza AS “Rīgas siltums” padomes sēdē šā gada 8. jūnijā skatīt jautājumu par SIA “Rīgas bioenerģijas” investīciju projektu (divu katlumāju Rīgā - Rencēnu ielā 16 un Vietalvas ielā 5) realizāciju un pirmā pusgada darbības rezultātiem pēc katlu mājas Rīgā, Rencēnu ielā 16, nodošanas ekspluatācijā.

 

K. Lore jau pērnā gada nogalē vērsa AS “Rīgas siltums” akcionāru – Ekonomikas ministrijas, Rīgas pilsētas domes, SIA “Enerģijas Risinājums.RIX” un VAS “Latvenergo” - uzmanību uz iespējamā SIA “Rīgas BioEnerģija” akciju iegādes darījuma neatbilstību AS “Rīgas siltums” interesēm, norādot, ka piedāvātā darījuma summa par aptuveni 25% ir lielāka nekā summa, par kuru SIA “Enerģijas Risinājums.RIX” 2017. gada jūnijā pārdeva SIA “Rīgas BioEnerģija” 50% kapitāla daļas. Neskatoties uz to, AS “Rīgas siltums” padome 2017. gada 15. decembrī un iepriekš arī valde (7. decembrī) lēma izmantot AS “Rīgas siltums” pirmpirkuma tiesības SIA “Rīgas BioEnerģija” 50% kapitāla daļu (38990 pamatkapitāla daļu) iegādē, tādējādi kļūstot par 100% SIA “Rīgas BioEnerģija” pamatkapitāla daļu turētāju.

 

Atgādinām, ka AS “Rīgas siltums” padomes sēdē 2017. gada 7. jūnijā, kad pirmo reizi tika izskatīta iespēja izmantot pirmpirkuma tiesības uz  SIA “Rīgas BioEnerģija” 50% kapitāla daļām, AS “Rīgas siltums” valdes lēmums bija neizmantot pirmpirkuma tiesības, jo nepieciešams samazināt biznesa riskus. Minētais pamatojums lēmumā tika norādīts, neskatoties uz salīdzinoši labiem ekonomiskajiem novērtējumiem par SIA “Rīgas BioEnerģija” realizētajiem projektiem. Turklāt padomes sēdes laikā valdes lēmums par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas tika izskatīts steidzamības kārtībā un netika atbalstīts K. Lores izteiktais priekšlikums atlikt jautājuma izskatīšanu, lai varētu rūpīgāk iepazīties ar iesniegto priekšlikumu un iegūt sertificēta vērtētāja viedokli par attiecīgo kapitāla daļu vērtību.

 

Kā zināms, 2014. gada 16. decembrī AS “Rīgas siltums” kopā ar SIA “Enerģijas Risinājums.RIX” dibināja SIA “Rīgas BioEnerģija” ar mērķi realizēt divu biokurināmo katlumāju būvniecību Rīgā (Rencēnu ielā 16 un Vietalvas ielā 5) un saražotās siltumenerģijas realizāciju Rīgas pilsētas centralizētajā siltumapgādē, t.i. pārdot AS “Rīgas siltums”.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

T.: 67013193

prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019