Būvniecības informācijas modelēšana – iespēja būtiski celt produktivitāti būvniecībā

01-06-2018

Eiropas Savienības Būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) darba grupas un Digitāli uzbūvētas Lielbritānijas (Digital Built Britain) starptautiskās attīstības programmas pārstāvis Ričards Leins (Richard Lane), viesojoties Rīgā šā gada maija beigās, uzsvēra, ka BIM ir jauna iespēja, ko mums visiem dod digitālais laikmets, lai būtiski celtu kvalitāti un produktivitāti būvniecībā.

 

 

Būvniecība, izmantojot BIM pieeju, ir uzticamāka un produktīvāka, jo būvniecībā iesaistītajiem ļauj daudz efektīvāk izmantot pieejamos resursus – gan cilvēkresursus, gan finanšu līdzekļus.

 

BIM sniedz iespēju jebkuru būvi no sākuma uzbūvēt digitāli, izstrādājot 3D būves modeli, līdz ar to visas iesaistītās puses, tajā skaitā pasūtītājs, projektētājs un būvkomersants, jau no paša būvniecības sākuma var redzēt, kādu rezultātu sagaida. Vienlaikus tas ļauj jau pirms būvniecības uzsākšanas izlabot iespējamās kļūdas projektā un novērst citus riskus, kas var radīt papildu darbu apjomu, sadārdzinot un paildzinot būvniecību.

 

Ar BIM palīdzību iespējams arī precīzāk aprēķināt nepieciešamo būvmateriālu apjomu, kā rezultātā ievērojami var samazināt kopējās būvmateriālu izmaksas un būvniecības laikā radušos atkritumu daudzumu, kas padara BIM par vienu no efektīvākajiem rīkiem videi draudzīgas un ilgtspējīgas būvniecības attīstībai.

 

Vizītes Latvijā ietvaros R. Leins dalījās ar Lielbritānijas un citu valstu, kā arī savu personīgo pieredzi stratēģijas izstrādei BIM ieviešanai valsts iepirkumos būvniecībā. Vienlaikus viņš konsultēja Ekonomikas ministrijas pārstāvjus par nacionālā BIM ieviešanas plāna izstrādi un īstenošanu, kā arī stāstīja praktiskus piemērus un ieguvumus Lielbritānijas nacionālā BIM ieviešanas plāna īstenošanas rezultātā.

 

Turpmākai BIM ieviešanai valsts iepirkumos Ekonomikas ministrija izstrādās Latvijas nacionālo BIM ieviešanas ceļvedi, kurā tiks identificēti mērķi, nepieciešamās darbības un resursi veiksmīgai BIM ieviešanai valsts iepirkumos Latvijā. Ceram, ka Ekonomikas ministrijas uzsāktā sadarbība ar ES BIM darba grupas pārstāvjiem ievērojami paātrinās BIM ieviešanu valsts publiskajos iepirkumos Latvijā un būs ļoti nozīmīga, lai veicinātu būvniecības nozares tehnoloģiju attīstību.

 

R. Leins jau vairāk kā piecus gadus ikdienā strādā ar dažādām valsts pārvaldes institūcijām visā pasaulē, lai sniegtu atbalstu nacionālo BIM ieviešanas plānu veiksmīgai izpildei. ES BIM darba grupas komanda nodrošina gan valsts pārvaldes institūciju apmācību, gan tehnisko palīdzību, kā rezultātā ir iespējams panākt ļoti strauju BIM ieviešanas progresu. Piemēram, Čīle, uzsākot nacionālo BIM ieviešanas programmu ar šo konsultantu palīdzību, pirmā gada laikā sasniedza tādu pašu progresu, kā Lielbritānija pirmo trīs gadu laikā.

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web www.em.gov.lv

Twitter @EM_gov_lv

Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

 

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019