Biznesa pakalpojumu centru investoru piesaistei paplašināta nodarbināto apmācību programma

23-01-2018

Pēdējo gadu laikā Latvijā novērota augšupejoša tendence ārvalstu investoriem dibināt globālos biznesa pakalpojumu centrus, kur investīcijas nāk no tehnoloģiski attīstītām, inovatīvām valstīm, piemēram, Norvēģijas, Zviedrijas u.c. Pakalpojumu centru sektors jau šobrīd nodrošina un var turpināt nodrošināt nodarbinātības pieaugumu Latvijā.

 

Lai stimulētu aizvien jaunu globālo pakalpojumu centru atvēršanu Latvijā, šā gada 23. janvāra sēdē Ministru kabinets atbalstīja grozījumus ES fondu programmā “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti”. Grozījumi attiecas uz apmācībām, kuras pēc investoru pieprasījuma organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Grozījumi paredz turpmāk sniegt atbalstu arī ārvalstu investora nodarbināto apmācībām pie ārvalstu investora saistītā komersanta, ārvalstu investora nodarbināto darba samaksai, izmitināšanas izdevumiem apmācību norises laikā. Apmācību nepieciešamība pie ārvalstu investora saistītā komersanta ir būtiska, lai meitas kompānija Latvijā veiksmīgi pārņemtu procesus un zināšanas, kas primāri tiek radītas ārvalstu investora saistītajā komersantā.

 

Papildus  ir palielināta atbalsta intensitāte vidējiem komersantiem līdz 60% un lielajiem komersantiem - līdz 50%, ietverot atbalsta intensitāti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pievienotās vērtības nodoklim 100% apmērā, ko tā nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

 

Kā zināms, nodarbināto apmācību programmas ietvaros tiek īstenoti trīs apmācību projekti:

  1. IKT apmācības pašnodarbinātām personām, sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, kāpinot to produktivitāti un darba efektivitāti, kā arī paaugstinot darbinieku kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā;
  2. netehnoloģiskās apmācības, kas palīdz nodrošināt uzņēmumus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku un sekmē netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos;
  3. kā arī apmācības, kas veicina investoru piesaisti valstij.

 

Kopējais ES fondu finansējums programmas ietvaros ir 6 908 242 eiro un komersantiem apmācības tiks nodrošinātas ar atbalstu 30-70% apmērā no kopējām apmācību izmaksām (ņemot vērā projekta specifiku un komersanta statusu).

 

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    23-01-2018