MK apstiprina jaunus atbalsta instrumentus jaunuzņēmumu attīstībai

31-10-2017

Ministru kabineta 31. oktobra sēdē apstiprināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi atbalsta programmā uzņēmējiem „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”, kas paredz plašākas atbalsta iespējas jaunuzņēmumu attīstībai Latvijā.

 

“Gads kopš Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma pieņemšanas pērnā gada nogalē bijis intensīvs un spraiga darba pilns šīs jaunās un strauji augošās uzņēmējdarbības attīstībai – regulārā dialogā ar nozari īstenotas vairākas aktivitātes start-up izaugsmes veicināšanai un augsti kvalificēta darba spēka piesaistes atvieglošanai, darbu sākušas atbalsta programmas, kopā esam piedalījušies vairākos nozīmīgos starptautiskos pasākumos. Pagājušajā nedēļā kopā ar nozares uzņēmumiem viesojāmies Silīcija ielejā ASV un pārrunājām iespējas nodrošināt Latvijas start-up ekosistēmas pārstāvību šajā nozīmīgajā start-up pasaulē. Tehnoloģiju pārneses programmas paplašināšana dos mums jaunas iespējas paplašināt atbalsta piedāvājumu jaunuzņēmumu izaugsmei Latvijā,” norāda Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Jaunuzņēmumu atbalsta programmas administrējošā iestāde ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), kuras pakļautībā ir izveidots Vienoto tehnoloģiju pārneses centrs. Līdz ar grozījumiem atbalsta programmā tiek paplašināts LIAA darbības tvērums un kompetence, veicinot jaunuzņēmumu atbalstu un attīstību. Turpmāk šīs atbalsta programmas ietvaros jaunuzņēmumi LIAA varēs saņemt atbalstu vizītēm ārvalstīs, piemēram, dalībai ārvalstu konferencēs, kontaktbiržās un tirdzniecības misijās, lai veicinātu to starptautisko konkurētspēju un izaugsmi.

 

Tāpat tiks nodrošināts atbalsts Latvijas pārstāvniecības Silīcija ielejā ASV izveidei, kas veicinās tehnoloģiju pārneses procesu un jaunuzņēmumu attīstību globālā mērogā.

 

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Kā zināms, atbalsta programmas „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” mērķis ir atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, kā arī sekmēt inovāciju ieviešanu, sniedzot tiem atbalstu tiem sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, kuri tehnoloģiju pārneses ceļā attīsta jaunus vai būtiski uzlabotus produktus vai tehnoloģijas. Programmas ietvaros finansējums tiek novirzīts trim prioritārajiem virzieniem: zinātnisko ideju komercializācijai - 27,7 milj. EUR; uzņēmēju ideju komercializācijai - 8,9 milj. EUR; un atbalsts start-up uzņēmumiem - 3,9 milj. EUR.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.eu2015.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    31-10-2017