Turpinām darbu pie OIK samazināšanas scenārija ieviešanas

03-10-2017

Ministru kabineta 3. oktobra sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”, nosakot kārtību, kādā garantētās maksas saņēmēji par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu (lielāka par 100 MW) 2017. gadā var daļēji atteikties no atlikušā atbalsta, par to saņemot vienreizēju maksājumu.

 

Grozījumi MK noteikumos izstrādāti, turpinot darbu pie obligātā iepirkuma komponentes (OIK) samazināšanas risinājuma ieviešanas, ko šā gada 29. augustā  atbalstīja valdība, izskatot Ekonomikas ministrijas izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai”.

 

Kā zināms, lai novērstu OIK un līdz ar to arī elektroenerģijas cenu kāpumu, Ekonomikas ministrija izvērtēja dažādus iespējamos scenārijus un rada risinājumu, kā samazināt OIK apmēru jau no 2018. gada. Līdz ar OIK samazināšanos, mazināsies gan uzņēmēju, gan iedzīvotāju maksājumi par elektroenerģiju.  

 

Kā pamatotāko risinājumu OIK sloga ierobežošanai EM piedāvāja un valdība atbalstīja elektrostacijām ar jaudu virs 100 MW atteikties no 75% atbalsta elektroenerģijas OIK ietvaros, pretim saņemot vienreizēju kompensāciju.

 

Šīs ir AS "Latvenergo" piederošās elektrostacijas Rīgas TEC-1 un TEC-2. Īstenojot garantētās maksas samazinājumu, nepieciešamais finansējums risinājuma īstenošanai ir 454,28 milj. EUR, kurš tiks iegūts no AS “Latvenergo” uzkrātajiem līdzekļiem. Īstenojot šo risinājumu, sagaidāmais valsts finanšu ietaupījums ir 262,01 milj. EUR.

 

Risinājuma ieviešana nodrošinās to, ka jau no 2018. gada vidējais OIK maksājums par 1 MWh elektroenerģijas samazinātos no 26,79 EUR līdz EUR 25,79, bet 2020.gadā – līdz EUR 24,92. Tāpat, ņemot vērā EM jau iepriekš ierosinātos priekšlikumus par atbalstu energoietilpīgajiem ražotājiem un OIK reformu, energoietilpīgajiem uzņēmumiem no 2018. gada tiks nodrošināta vēl zemāka OIK likme – līdz pat EUR 6,31 par MWh.

 

Vienreizējā maksājuma apmērs abām TEC stacijām būs 3/4 no kopējā atbalsta apmēra atlikušajā atbalsta periodā. Līdz atbalsta perioda beigām valsts ik gadu turpinās maksāt 1/4 no noteiktā apmēra. Tāpat līdz atbalsta perioda beigām stacijām būs pienākums nodrošināt līdzšinējo pienākumu izpildi, tādā veidā nodrošinot, ka atbalsta intensitāte samazinās.

 

Vienlaikus grozījumi paredz, ka visas stacijas, kas saņem jaudas maksājumus (arī tās, kas nepiesakās šim risinājumam) atlikušajā atbalsta periodā varēs izmantot šādu elastību, kas var sekmēt staciju darbības un līdz ar to arī darbības atbalsta izmaksu efektivitāti.

 

Ekonomikas ministrija līdz šim jau ir piedāvājusi vairākus risinājumus OIK ietekmes uz tautsaimniecību samazināšanai. OIK diferenciācija, kas stājas spēkā no nākamā gada, kā arī daļēja OIK kompensācija energoietilpīgiem uzņēmumiem ir jau paveiktie darbi, kas uzlabo uzņēmumu konkurētspēju. Kopā ar šiem pasākumiem piedāvātais OIK samazinājums, pēc provizoriskiem aprēķiniem, ļaus daļai uzņēmumu, kuriem elektroenerģija ir būtiska izmaksu sastāvdaļa, atgūt konkurētspēju Baltijā un tuvoties Skandināvijas izmaksu līmenim.

 

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    03-10-2017