Pieredzes apmaiņai tiksies jaunu un topošu latviešu organizāciju veidotāji no Norvēģijas līdz pat Turcijai un Izraēlai

20-09-2017

Atspoguļojot arvien plašākās tīklošanās un sadarbības norises diasporas latviešu kopienās, Eiropas Latviešu apvienība 13.-15. oktobrī pieredzes apmaiņas seminārā Milānas apkaimē (Itālijā) pulcēs vairāk kā divdesmit aktīvus jaunu un topošu diasporas organizāciju vai interešu kopu pārstāvjus no visas Eiropas un tās austrumu kaimiņreģiona. Semināra virsmērķis ir veicināt uzņēmību, iniciatīvu, līdzdalību un sadarbību pāri Latvijas robežām, tā stiprinot Latvijas kopējo cilvēkkapitālu un izcilību Eiropā.
 

ELA vicepriekšsēde un semināra rīkotāja Elīna Pinto uzsver: "Ir prieks par Latvijas cilvēku rosību, ko savā darbā arvien spēcīgāk jaušam visā Eiropā un arvien tālāk kaimiņos uz austrumiem un dienvidiem. Šajā seminārā tiksies aktīvi latvieši no Norvēģijas līdz pat Turcijai un Izraēlai, kas veido jaunas ar latvisko identitāti, uzņēmējdarbību un jaunatnes līdzdalību saistītas diasporas interešu kopas vai biedrības. No ELA puses atbalstīsim viņu idejas un darbotiesgribu, daloties pieredzē un labas prakses piemēros." Semināra uzdevums ir atbalstīt diasporas pašorganizēšanos Eiropā, stiprināt jaunu vai topošu diasporas organizāciju spējas, uzlabot informācijas apmaiņu un savstarpējo sadarbību ar citām diasporas organizācijām Eiropā, kā arī stiprināt saikni ar Latviju.
 

Seminārā tiks skartas pamattēmas: Identitāte - latviskās izglītības un kultūras  dzīves uzturēšana diasporā, Iesaiste – biedru un jauniešu piesaiste, darbības virzieni, publicitāte un informācijas aprite, Izaugsme – pašfinansējuma un atbalsta piesaiste Latvijā un mītnes zemēs, sadarbība, interešu pārstāvība un tīklošanās. Ar komandas veidošanas aktivitātēm tiks stiprinātas draudzības saiknes un informācijas aprite tālāko ieceru īstenošanai.
 

Seminārā pulcēsies sadarbības pieredzes apmaiņā un pilnveidošanā ieinteresēti jaunu un topošu diasporas organizāciju vai interešu kopu pārstāvji no Turcijas, Ukrainas, Izraēlas, Polijas, Gruzijas, Krievijas, Norvēģijas, Itālijas, Spānijas, Nīderlandes, Austrijas, Vācijas, Īrijas un Luksemburgas. Seminārs notiks latviešu valodā.
 

Aldis Bukšs, Ekonomikas ministrijas Ārvalstu investīciju piesaistes nodaļas vecākais referents:  "Diasporas pašorganizēšanās un augsti kvalificētu profesionāļu tīklošanās EM ieskatā vērtējama kā ļoti pozitīva tendence, kas veicina ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu arvien aktīvāku iesaistīšanos ar tautsaimniecību saistītu jautājumu risināšanā un zināšanu pārnesē.  Lai stiprinātu sadarbību ar diasporas pārstāvjiem tādās jomās kā zināšanu un tehnoloģiju pārnese, inovācijas, eksports un investīciju piesaiste, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar diasporu pārstāvošajām organizācijām šobrīd strādā pie atbilstošākajiem risinājumiem."  

 

Seminārs tiek rīkots, pateicoties Sabiedrības Integrācijas fonda atbalsta programmai diasporas NVO kapacitātes stiprināšanai. Valdībā šobrīd ir panākta konceptuāla vienošanās par šīs programmas atjaunošanu arī 2018.-2021. gadā, un budžeta procesa ietvaros par to vēl jālemj Saeimā.
 

Semināra programma

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Pinto,

Eiropas Latviešu apvienība

ela@latviesi.com /+352 691 981 524
 

Seminārs ir projekta “Jauno diasporas organizāciju kapacitātes stiprināšana Eiropā” aktivitāte, kas tiek organizēts ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par semināra saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība. 

Lapas informācija atjaunota:    20-09-2017