Jūlijā apstrādes rūpniecībā saražots par 8,2% vairāk nekā pirms gada

04-09-2017

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjomi
sezonāli neizlīdzināti dati, 2010.gads = 100

 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi maijā pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem bija par 8,2% lielāki nekā pirms gada. Savukārt, mēneša laikā, apstrādes rūpniecības izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem saruka par 1%. Kopumā gada septiņos mēnešos ražošanas apjomi par 8,5% pārsniedza pagājušā gada rādītāju (pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem).

 

Būtisku ieguldījumu rūpniecības izaugsmē maijā gada griezumā veidoja pārtikas rūpniecība (pieaugums par 7,1%), gatavo metālizstrādājumu ražošana (+18%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (+14,4%), kokrūpniecība (+2,6%) un citas nozares.

 

Ievērojama izaugsme jūlijā turpinājās strauji augošajās elektrisko iekārtu (+18,3%) un datoru, elektronisko un optisko iekārtu (+11,3%) ražošanas nozarēs.

 

Savukārt ražošanas apjomi jūlijā gada griezumā samazinājās vien atsevišķās nozarēs – dzērienu, apģērbu, papīra izstrādājumu un mēbeļu ražošanas nozarēs. Kopumā šo nozaru samazinājuma ietekme uz kopējo apstrādes rūpniecības izaugsmi bija neliela.

 

Jūlijā nozares apgrozījums faktiskajās cenās pieauga lēnāk kā izlaides apjomi – par 3%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas apjomi pieauga salīdzinoši strauji (+10%), savukārt eksportētajai produkcijai tas nedaudz saruka (-1,8%).

 

Ekonomikas ministrija prognozē, ka līdz gada beigām apstrādes rūpniecībā turpināsies stabila izaugsme. Tempus noteiks gan uzņēmēju spēja palielināt konkurētspēju, gan pieprasījuma dinamika lielākajos eksporta tirgos – ES un NVS valstīs.

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākais eksperts

Lapas informācija atjaunota:    04-09-2017