Ēnu ekonomikas mazināšanai MK akceptē grozījumus tirdzniecības kārtībai tirgos un ielu tirdzniecībā

04-07-2017

Lai mazinātu ēnu ekonomiku lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā, Ministru kabineta sēdē šodien, 4. jūlijā, tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas rosinātie  grozījumi Ministru kabineta noteikumos par tirdzniecības organizēšanu tirgos un ielu tirdzniecībā.

 

Negodprātīgu tirgotāju izskaušanai noteiktas papildu tiesības un pienākumi tirdzniecības organizatoram un tirgus pārvaldītājam:

  • tiesības ierādīt tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietu tirgus teritorijā, ja tas izpildījis visus nosacījumus un veic godprātīgu uzņēmējdarbību;
  • no šā gada 1. oktobra izveidot tirdzniecības dalībnieku uzskaites reģistru tirgos un nodrošināt piekļuvi tam uzraudzības un kontroles iestādēm;
  • noteikt gadījumus, kad tirgus pārvaldītājs var vienpusēji lauzt nomas līgumu vai cita veida vienošanos par tirdzniecības vietas izmantošanu ar tirdzniecības dalībnieku.

 

Savukārt ēnu ekonomikas mazināšanai paplašinātas tirgus uzraudzības iestāžu pilnvaras un noteikts, ka no 2018. gada 1. janvāra ielu tirdzniecības organizatora un tirgus pārvaldītāja darbību uzraudzīs un kontrolēs arī Valsts ieņēmumu dienests, Pārtikas un veterinārais dienests un pašvaldības policija.

 

Detalizēti ar Ministru kabineta sēdē atbalstītajiem grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Kā zināms, jau 2016. gadā aizsākās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) iniciētas diskusijas par ēnu ekonomikas mazināšanas nepieciešamību lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecībā 

 

Ekonomikas ministrijas izveidotās darba grupas ietvaros aktualizēts tika jautājums arī par konceptuālu ielu tirdzniecības tiesiskā regulējuma pārskatīšanu. Tirdzniecības nozares sociālie partneri norādījuši uz sistēmiskiem pārkāpumiem ielu tirdzniecības vietās, kas tādējādi rada negodīgas konkurences apstākļus starp tirdzniecības dalībniekiem ielu tirdzniecībā un pastāvīgajās tirdzniecības vietās.

 

Lai objektīvi novērtētu situāciju ielu tirdzniecībā un izvērtētu sociālo partneru priekšlikumu pamatotību, Ekonomikas ministrija uzsākusi izpētes darbu, nosūtot iesaistītajām pusēm (uzraudzības iestādēm, tirdzniecības nozari pārstāvošajiem sociālajiem partneriem un 14 pašvaldībām) vēstules ar lūgumu sniegt informāciju. Pēc atbilžu saņemšanas, informācijas apkopošanas un izvērtēšanas Ekonomikas ministrija sagatavos informatīvo ziņojumu un līdz 2018. gada 1. janvārim iesniegs to izskatīšanai Ministru kabinetā ar priekšlikumiem turpmākai rīcībai.

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web www.em.gov.lv

Seko mums Twitter @EM_gov_lv

Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    04-07-2017