Ceļotāju aizsardzībai rosinām ieviest stingrāku uzraudzību tūrisma aģentu un operatoru darbībai

09-06-2017

Lai nodrošinātu efektīvāku Latvijas ceļotāju aizsardzību tūrisma operatora maksātnespējas gadījumā un uzlabotu esošo tūrisma aģentu un tūrisma operatoru darbības sistēmu Latvijā, Ekonomikas ministrija izstrādājusi un starpinstitūciju saskaņošanai nodevusi grozījumus Tūrisma likumā.

 

Lai turpmāk nodrošinātu klienta iemaksātās naudas atmaksāšanu 100% apmērā un ceļotāju repatriāciju gadījumos, kad tūrisma pakalpojuma sniedzējs pilnībā vai daļēji nesniedz līgumā ietvertos tūrisma pakalpojumus, kas radušies pakalpojumu sniedzēja likviditātes problēmu dēļ, likumprojektā iekļauta norma, ka patērētāja nodrošinājums būs apdrošināšanas polise vai bankas garantija, kā arī atsevišķs nodrošinājums attiecībā uz ceļotāju repatriāciju.

 

Efektīvākai patērētāju interešu aizsardzībai ministrija rosina arī veidot stingrāku uzraudzības regulējumu attiecībā uz tūrisma aģentiem un operatoriem, lai izvairītos no gadījumiem, kad notiek krāpnieciskas darbības attiecībā pret ceļotāju drošību attiecībā uz samaksāto naudu par ceļojumu.

 

Likumprojektā iekļauta norma, ka tūrisma aģentiem un operatoriem būs jāsaņem speciāla atļauja (licence), kas ļaus komplekso pakalpojumu sniedzējiem organizēt un pārdot kompleksos ceļojumus (t.i., transporta pakalpojumi + viesnīcas + ekskursijas, utt).

 

Par licences izsniegšanu un ikgadēju nozares uzraudzību komersantiem plānots noteikt valsts nodevu EUR 40 apmērā, kas 100% apmērā tiks ieskaitīta repatriācijas kontā, no kura turpmāk tiks segti izdevumi Latvijas ceļotāju atgriešanai valstī gadījumā, ja operators savas maksātnespējas dēļ nespēj pildīt saistības.

 

Nozares uzraudzību, tāpat kā līdz šim, veiks Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), taču līdz ar licenču ieviešanu PTAC kompetencē būs arī apturēt uzņēmējdarbību tiem komersantiem, kuri neievēros noteiktās prasības vai darbosies bez licences.

 

Papildus likumprojekts paredz vairākas jaunas funkcijas PTAC kā nozares uzraugošajai iestādei, tai skaitā pārņemt no Ekonomikas ministrijas un turpmāk uzturēt Tūrisma aģentu un operatoru datubāzi, kā arī veikt centrālā kontaktpunkta funkciju, nodrošinot efektīvu informācijas apmaiņu ar ES dalībvalstīm par komplekso un saistīto pakalpojumu sniedzējiem.

 

Detalizēti ar izstrādātajiem un saskaņošanai nodotajiem grozījumiem Tūrisma likumā var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Līdz ar grozījumiem likumā Latvijas normatīvajos aktos tiks pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem.

 

Papildus Ekonomikas ministrijā strādā pie jaunu Ministru kabineta noteikumu sagatavošanas, kas noteiks komplekso un saistīto pakalpojumu sniedzēju tiesības un pienākumus, speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību un uzraudzību.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis 67013193

E-pasta adrese: prese@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    09-06-2017