ALTUM sāk jaunu valsts atbalsta programmu – eksporta darījumu apdrošināšanu uz ES valstīm

12-04-2017

“Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) šonedēļ sāk piedāvāt jaunu valsts atbalsta programmu – eksporta kredītu garantijas uzņēmumiem, kas eksportē uz Eiropas Savienības valstīm.  

 

Jaunās eksporta kredītu garantijas paredzētas divām uzņēmumu grupām:

  • uzņēmumiem, kuru eksporta apgrozījums ir mazāks par 2 miljoniem eiro gadā;
  • neatkarīgi no uzņēmuma apgrozījuma, eksporta darījumiem ar atliktā maksājuma termiņu no 6 līdz 24 mēnešiem.

 

Arvils Ašeradens, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs: “Jauno eksporta kredītu garantiju pieejamība sniegs nozīmīgu ieguldījumu Latvijas eksportētāju konkurētspējas un eksporta apjomu pieauguma veicināšanā. Ar šo programmu tiek turpināta eksporta kredīta garantiju atbalsta sistēmas pilnveidošana Latvijā. Kā nākamais solis ir plānota vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju programmas ieviešana, kuras nosacījumi jau ir izstrādāti. Tāpat strādājam pie turpmākas atbalsta sistēmas attīstīšanas, lai nodrošinātu Latvijas uzņēmumiem pēc iespējas plašāka spektra tirdzniecības darījumu riskus mazinošus instrumentus.”

 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Eiropas Savienības tirgus Latvijas uzņēmumiem ir tuvākais un salīdzinoši vieglāk sasniedzams. Tomēr eksports kopā ar iespēju attīstīties un pelnīt, nes līdzi arī risku nesaņemt samaksu par preci vai pakalpojumu. Pateicoties jaunajām garantijām, būtiski pieaugs aizsargātā eksporta apjoms uz ES valstīm. Programmas ietvaros atbalstu saņems vairāk nekā 150 uzņēmumi, garantējot eksporta darījumus uz ES valstīm vismaz 82 miljonu eiro apmērā. Paredzams, ka galvenie ieguvēji būs apstrādes rūpniecības uzņēmumi, lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi, kas sāk iekarot eksporta tirgus.”

 

Programma darbosies līdz 2022. gada 31.decembrim. Par jaunajām eksporta garantijām ALTUM plaši informēs uzņēmējus un asociācijas, piedaloties arī EM Tautsaimniecības padomes sēdē. 

 

Pēc ALTUM pasūtījuma veikts neatkarīgs tirgus nepilnību pētījums parādīja, ka mazajiem eksportētājiem, tai skaitā dažādu nozaru mājražotājiem, īstermiņa garantijas eksportam uz ES valstīm privātajā tirgū nereti nav pieejamas. Tāpat privātais tirgus pietiekamā apjomā nepiedāvā eksporta darījumu apdrošināšanu eksportētājiem, kuru nozares specifika paredz pēcapmaksu ar garu atlikto termiņu, piemēram, dažādu iekārtu ražotājiem. Lai palīdzētu nodrošināties pret līdzekļu zaudēšanu eksporta tirgos, eksporta garantijas šādiem uzņēmumiem turpmāk nodrošinās ALTUM, ikvienā darījumā izvērtējot darījuma riskus. Vienlaikus ALTUM ievieš arī citus eksportētājiem paredzētus pakalpojumus, tai skaitā garantijas akreditīviem.

 

Eksporta kredīta garantija uz Eiropas Savienības valstīm nodrošina līdz 90 % riska seguma no eksporta darījuma summas. Darījumu maksimālais atliktā maksājuma termiņš var būt līdz pat 730 dienām. Eksporta kredīta garantijas maksimālais apmērs jeb ALTUM atlīdzības maksimālais saistību apmērs par zaudējumiem, kas radušies ar vienu ārvalstu pircēju, ir 2 miljoni eiro. Ar eksporta kredīta garantiju var segt gan pircēja risku, gan pircēja saistību garantētāja – cita uzņēmuma vai pircēja bankas risku, tādējādi to var piesaistīt kā papildu nodrošinājumu arī pircēja bankas garantijas gadījumos, kad ir šaubas par pircēja bankas likviditāti.  

 

Līdz šim ALTUM eksporta kredītu garantijas bija pieejamas tikai darījumiem uz trešajām valstīm. Uz 2016.gada 31.decembri ALTUM eksporta kredītu garantiju portfelī 25% darījumu bija kredītu garantijas darījumiem ar Baltkrieviju, 24% - uz Krieviju, 10% - uz Kazahstānu, 9% - uz Ukrainu, 6% - uz Tunisiju, 5% - uz Ķīnu, tikpat – uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem, 16% - uz citām valstīm.

 

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas.

 

Papildu informācija:

Sandra Eglīte

ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr. 67774244, 26577810,

sandra.eglite@altum.lv         

www.altum.lv www.facebook.com/altumLV
Twitter: @AltumLV

Lapas informācija atjaunota:    12-04-2017