Iepazīstas ar Zviedrijas un Somijas nodokļu regulējumu būvniecības jomā

12-04-2017

Trešdien, 12.aprīlī būvniecības nozares organizācijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji tikās ar Zviedrijas un Somijas nodokļu administrācijas pārstāvjiem, lai tuvāk iepazītos ar abu Skandināvijas valstu nodokļu regulējuma specifiku būvniecības nozares uzņēmumiem.

 

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar būvniecības nozari un atbildīgajām institūcijām aktīvi strādā, lai rastu kopsaucēju par kompleksu risinājumu valsts obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu nodrošināšanai, neuzrādītās nodarbinātības mazināšanai un elektroniskas darba laika uzskaites ieviešanai būvniecībā. Nozares un valsts pārvaldes kopīgs mērķis, par ko puses vienojās noslēdzot memorandu 2016.gada 31.maijā, ir ēnu ekonomikas būtiska samazināšana būvniecībā.

 

Zviedrijas un Somijas nodokļu regulējums būvniecības jomā ir apliecinājis savu efektivitāti. Tādēļ šo valstu pieredze būs noderīga, lai palīdzētu arī Latvijai rast visām pusēm pieņemamu risinājumu, kas aizstātu nozares atbalstu neguvušos grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām” (https://likumi.lv/ta/id/287290-grozijumi-likuma-par-nodokliem-un-nodevam-; XIII nodaļa), ar kuriem noteikts ģenerāluzņēmēju atbildības nodrošinājuma maksājums par apakšuzņēmēja darba ņēmēju, kā arī papildinātu ēnu ekonomiku ierobežo pasākumu klāstu.

 

Tikšanās piedalījās arī Somijas būvniecības asociācijas izveidotā uzņēmuma Suomen Tilaajastuu Oy pārstāvji, kas sadarbībā ar nozares asociāciju Zviedrijā izstrādājis un testē kopīgu būvniecībā nodarbināto personu elektroniskas identifikācijas un darba laika reģistrēšanas pilotprojektu.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

T.: 67013193

prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    12-04-2017