Ārējās tirdzniecības apgrozījums februārī gada griezumā strauji audzis

11-04-2017

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, februārī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās pieauga par 5,7%, savukārt imports pieauga par 6,5%. Tādējādi eksporta-importa deficīts februārī sastādīja 8,4% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma (pērn februārī – 8%).

 

 

Eksporta izaugsmi februārī gada griezumā būtiski ietekmēja alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, dzelzs un tērauda eksporta pieaugumi. Palielinājās arī naftas produktu, elektroierīču un elektroiekārtu un sauszemes transportlīdzekļu eksporta vērtība. Savukārt samazinājās graudaugu kultūru un koksnes un tās izstrādājumu eksporta vērtība.

 

Februārī gada griezumā uz ES valstīm preču eksporta vērtība pieauga par 4,8%, ko būtiski ietekmēja dzelzs un tērauda un naftas produktu eksporta pieaugums. Savukārt saruka mehānismu un mehānisko ierīču eksports. Strauji turpināja palielināties eksports uz NVS valstīm – par 31,9% (tai skaitā uz Krieviju – par 42,7%). To būtiski ietekmēja alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un mehānismu, ierīču un elektroiekārtu eksporta pieaugumi. Februārī gada griezumā par 4,6% saruka eksports uz trešajām valstīm, ko noteica graudaugu produkcijas eksporta samazinājums.

 

Preču importa pieaugumu februārī pozitīvi ietekmēja naftas produktu importa vērtības pieaugums, savukārt lielākais negatīvais devums bija mehānismu un mehānisko ierīču importam.

 

Kopumā 2017. gada janvārī-februārī eksports bija par 9,3% lielāks nekā pirms gada, bet imports pieauga par 12,2%. Tādējādi eksporta-importa saldo gada divos mēnešos sastādīja -9,1% no kopējā tirdzniecības apgrozījuma (2016.gada janvārī-februārī – -7,8%).

 

Ārējās tirdzniecības dati tiek rēķināti faktiskajās cenās, tāpēc apgrozījumu ietekmē ne tikai apjomu izmaiņas, bet arī cenu svārstības.

 

 

Ekonomikas ministrijas vērtējumu sagatavoja

Edmunds Gergelevičs

EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta vecākais eksperts

 

Lapas informācija atjaunota:    11-04-2017