Vairāk ražojam un eksportējam produktus ar augstāku pievienoto vērtību

14-03-2017

Ar gandarījumu varam secināt, ka pēdējo trīs gadu laikā ir būtiski uzlabojusies Latvijas eksporta struktūra, eksports ir kļuvis daudzveidīgāks un ir jūtama mazāka vienas preču grupas dominance kopējā eksportā. Svarīgi arī tas, ka mūsu uzņēmumi ir spējuši dažādot eksporta noieta tirgus”, informējot Ministru kabinetu par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu 2013. – 2019. gadam starpposma novērtējuma rezultātiem šā gada 14.martā atzina Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Lai arī eksporta izaugsme pēdējo trīs gadu laikā bija mērena, ņemot vērā ārējās vides nenoteiktību, būtiski uzlabojās Latvijas eksporta struktūra un diversifikācijas pakāpe. Tā, piemēram, augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā pieauga no 6,4% 2012. gadā līdz 9,8% 2015. gadā.Eksporta struktūras maiņa par labu augsto tehnoloģiju produktiem apliecina mūsu valsts virzību produktivitātes virzienā – vairāk ražojam un eksportējam produktus ar augstāku pievienoto vērtību,” atzīst A.Ašeradens. Tāpat pieauga transportlīdzekļu, ķīmiskās rūpniecības preču, koksnes un tās izstrādājumu, kā arī lauksaimniecības un pārtikas preču eksports.

 

Ārējās vides nenoteiktība ir mazinājusi arī globālās investīciju plūsmas, tomēr 2015. gadā ārvalstu investoru aktivitātes palielinājās un investīciju plūsma Latvijā pieauga par 29% jeb 2,3% no IKP.

 

Pēdējo trīs gadu laikā mēs varējām vērot vairākus investīciju projektu veiksmes stāstus – ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu Latvijā ir ienākuši vai darbību paplašinājuši dažādi starptautiski un pasaulē zināmi uzņēmumi. Vairāki uzņēmumi Latvijā ir izvietojuši savus pakalpojumu centrus – Allnex, Cabot, SEB, Tele2, nopietni paplašinājies dāņu kokapstrādes uzņēmums Kvist, itāļu – krievu kopuzņēmums iCotton, somu kokapstrādes uzņēmums Kaskipuu”, ar gandarījumu pauž A.Ašeradens.

 

2016. gadā kopumā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu 21 uzņēmums pieņēma pozitīvu lēmumu īstenot projektus Latvijā. Ja šie projekti īstenosies pilnībā, sagaidāms, ka Latvijā ieplūdīs investīcijas gandrīz 82 milj. eiro apmērā un tiks radītas vismaz 717 jaunas darba vietas.

 

Lai veicinātu turpmāku Latvijas eksporta attīstību, būtiski sekmēt uzņēmumu konkurētspēju, veicināt produktivitāti, stiprināt inovāciju kapacitāti, kā arī mērķtiecīgi realizēt investīcijas cilvēkkapitālā. Tādēļ inovāciju kapacitātes stiprināšanai līdz 2020. gadam uzņēmējiem ir pieejami 430 milj. eiro no ES struktūrfondu līdzekļiem, tāpat plānots stiprināt klasteru darbību, kā arī būtiski pilnveidot inovatīvu uzņēmumu rašanos un jaunuzņēmumu ekosistēmu. Uzņēmējiem pieejams arī LIAA atbalsts eksportspējas veicināšanai un Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkls 20 pasaules valstīs. Tāpat šobrīd tiek strādāts pie finanšu instrumentu pieejamības un eksporta kredītu garantiju izveides. 

 

Savukārt investīciju piesaistē būtiski ir turpināt darbu divos lielos virzienos:

  1. īstenot uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumus, vienlaikus turpinot risināt atbilstoša darbaspēka pieejamības jautājumus;
  2. uzlabot ārvalstu investīciju piesaistes procesu un stiprināt valsts iestāžu sadarbību.

 

Ņemot vērā līdz šim īstenotos pasākumus, ārvalstu investoru interesi, kā arī globālās tendences, investīciju piesaistes pasākumi tiks īstenoti, uzsvaru liekot uz investīciju projektu pēcapkalpošanas aktivitātēm un proaktīvu darbu investīciju piesaistē

 

Vienlaikus arī Ministru kabineta š.g. 21. februārī atbalstītais Ekonomikas ministrijas izstrādātais Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns ir būtisks solis ceļā uz uzņēmējiem un ārvalstu investoriem labvēlīgas uzņēmējdarbības vides radīšanu Latvijā.

 

Lai sasniegtu Nacionālajā attīstības plānā ietverto Latvijas „ekonomikas izrāvienu” un sekmīgi īstenotu Nacionālajās industriālās politikas pamatnostādnēs ietvertos mērķus, Ekonomikas ministrija 2013. gadā izstrādāja Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019. gadam.

 

Pamatnostādnēs definēti eksporta un ārvalstu tiešo investīciju piesaistes veicināšanas politikas galvenie mērķi, principi un rīcības virzieni septiņiem gadiem. Pamatnostādņu sekmīgai īstenošanai nozīmīga ir vienota un dinamiska visu pušu - gan valsts un pašvaldību institūciju, gan privātā sektora un zinātnisko institūciju sadarbība.

 

Detalizēti ar informatīvo ziņojumu par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu 2013.-2019. gadam īstenošanas 2013.-2015. gadā starpposma novērtējumu var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

 

 

 

Elita Rubesa-Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    14-03-2017