Elektroenerģijas tirgotāji turpmāk aktīvāk iesaistīsies energoefektivitātes pasākumu īstenošanā

26-01-2017

Ikviena cilvēka dzīve un ekonomikas attīstība kopumā mūsdienās ir nesaraujami saistīta ar dažādu energoresursu patēriņu, enerģija tiek patērēta ikdienā ikkatrā darbībā. Apzinoties enerģijas resursu patēriņa ietekmi, ir svarīgi rīkoties, lai iedzīvotāju un uzņēmumu ikdienas enerģijas patēriņš ir iespējami efektīvs. Optimāla enerģijas izmantošana ļauj samazināt izmaksas iedzīvotājiem, Latvijas atkarību no importētajiem energoresursiem, kā arī samazināt nākotnē nepieciešamās investīcijas ražošanas jaudās un pārvades un sadales sistēmā.

 

Energoefektivitāte nenozīmē tiešu patēriņa samazināšanu, atsakoties no komforta vai vajadzību nodrošināšanas. Energoefektivitāte nozīmē racionālu enerģijas patēriņu. Informēti patērētāji, mainot savus ikdienas paradumus vai veicot minimālus ieguldījumus, var samazināt elektroenerģijas patēriņu par 10-20%, tādējādi būtiski samazinot izmaksas par enerģiju.

 

Ar mērķi veicināt energoefektivitātes pasākumu aktīvāku ieviešanu, vienlaikus sekmējot valsts mērķi ietaupīt 9896 GWh enerģijas 2020. gadā sasniegšanu un mazinot Latvijas atkarību no importētajiem energoresursiem, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Energoefektivitātes pienākumu shēmas noteikumus. Šā gada 26. janvārī Ministru kabineta noteikumu projekts ir nodots starpinstitūciju saskaņošanai Valsts sekretāru sanāksmē.

 

Noteikumu projekts paredz, ka Latvijas lielākie elektroenerģijas tirgotāji, kuru gadā pārdotās elektroenerģijas apjoms ir 10 GWh un vairāk, aktīvi informē savus patērētājus par energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām, kā arī veicina energoefektīvu risinājumu īstenošanu (piemēram, dažādu energoefektīvu elektroiekārtu vai patēriņa vadības/monitorēšanas sistēmu izplatīšanu), tādējādi ik gadu panākot enerģijas ietaupījumu noteiktā apjomā.

 

Elektroenerģijas tirgotājiem jau šobrīd ir izveidots klientu apkalpošanas serviss, nodrošinot individuālu pieeju sadarbībai ar katru klientu. Tādejādi energoefektivitātes pasākumu īstenošana šajā sektorā ir iespējama ar maksimāli zemām izmaksām.

 

Noteikts, ka par informēšanas pasākumiem tirgotāji nedrīkstēs prasīt atsevišķu samaksu no patērētājiem. Savukārt konkrētus energoefektivitātes pasākumus tirgotāji varēs īstenot tikai tad, ja būs panākta vienošanās ar saviem klientiem.

 

Ja elektroenerģijas tirgotājs izvēlēsies neīstenot energoefektivitātes pasākumus, tas varēs veikt iemaksas Valsts energoefektivitātes fondā atbilstoši noteiktajam ikgadējā ietaupījuma apjomam. Iecerēts, ka Valsts energoefektivitātes fonds šo finansējumu novirzīs energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

 

MK noteikumu projekta izstrādes darbā piedalījās enerģētikas eksperti no AS Latvenergo, AS Latvijas Gāze, SIA Enefit Latvija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas, Latvijas Siltumapgādes uzņēmumu asociācijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

 

Pēc MK noteikumu projekta saskaņošanas ar visām ieinteresētajām pusēm, tas būs jāapstiprina Ministru kabinetā.

 

Detalizētāk ar MK noteikumu projektu “Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40409983 .

 

 

 

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Lapas informācija atjaunota:    26-01-2017