Saeima atbalsta OIK reformu ražošanas uzņēmumu konkurētspējas celšanai

23-11-2016

Saeima šā gada 23. novembra sēdē galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz no 2018. gada 1. janvāra mainīt obligātās iepirkuma komponentes (OIK)* finansēšanas modeli, kas ļaus mazināt ražošanas uzņēmumu OIK maksājumus, būtiski palielinot to konkurētspēju, lai rūpniecības uzņēmumi savu darbību varētu attīstīt Latvijā. Jaunais OIK modelis paredz mazināt izmaksas par patērēto elektroenerģiju arī vairākumam mājsaimniecību.

 

Ieviešot izmaiņas OIK finansēšanas modelī, tiks nodrošināta arī valsts iepriekš uzņemto saistību izpilde – sniegt atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā.

 

OIK maksājums patērētājiem turpmāk būs atkarīgs no to elektroenerģijas pieslēguma efektivitātes. OIK maksājumu paredzēts sadalīt divās daļās - pēc elektroenerģijas patēriņa un pēc pieprasītās pieslēguma jaudas. Mazāku OIK maksās tie uzņēmumi un mājsaimniecības, kuriem būs efektīvāks pieslēgums. Pieslēguma efektivitāti izsaka kā patēriņu pret iespējamo maksimālo patēriņu pie attiecīgā pieslēguma. Maksimālo iespējamo patēriņu nosaka pieslēguma jauda.

 

Ekonomikas ministrija aicina visus elektroenerģijas patērētājus savlaicīgi izvērtēt pieslēgto jaudu nepieciešamību un atteikties no liekajām jaudām, tādejādi kāpinot pieslēguma efektivitāti un samazinot savas izmaksas par patērēto elektroenerģiju.

 

Ja patērētāji nav informēti par sava pieslēguma veidu (1 fāze vai 3 fāzes) vai patēriņu, aicinām viņus vērsties pie AS “Sadales tīkls” vai pie sava apsaimniekotāja (piem., ja daudzdzīvokļu ēkai ir viens pieslēgums).

 

Papildu informācija par OIK reformas provizorisko ietekmi uz mājsaimniecību un uzņēmumu ikmēneša maksājumu publicēta ministrijas tīmekļa vietnē.

 

Mazāk turīgo iedzīvotāju atbalstam ir radīts īpašs izmaksu pieauguma kompensācijas mehānisms – atbalsts aizsargātajiem lietotājiem. Arī turpmāk valsts kompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu aizsargātajiem lietotājiem, sedzot OIK reformas rezultātā radušos elektroenerģijas rēķina pieaugumu. Aizsargātie lietotāji ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas), daudzbērnu ģimenes vai ģimenes (personas), kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kuras lieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām.

 

Lai saņemtu aizsargātā lietotāja pakalpojumu, personai, kura atbilst aizsargātā lietotāja kritērijiem, vai tās pārstāvim jāpiesakās:

  • pašvaldībā, ja persona atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam;
  • pie aizsargātā pakalpojuma sniedzēja (šobrīd AS “Latvenergo”), ja persona atbilst daudzbērnu ģimenes vai ģimenes ar bērnu invalīdu, vai personas ar I grupas invaliditāti statusam.

 

Pietiekties pie AS “Latvenergo” var elektroniski klientu apkalpošanas portālā (www.elektrum.lv) vai klātienē klientu apkalpošanas centrā. Plašāka informācija pieejama šeit: https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/.

 

 

 

*Papildu informācija par obligātā iepirkuma komponenti

 

Lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no AER un augstas efektivitātes koģenerācijā, Latvijā kā atbalsta instruments tiek izmantots elektroenerģijas obligātais iepirkums un jaudas maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

 

Papildu izmaksas, kas rodas atbalsta sniegšanas rezultātā, sedz visi Latvijas elektroenerģijas lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, maksājot OIK, kas papildus elektroenerģijas tirgus cenai, sadales/pārvades tarifam un pievienotās vērtības nodoklim tiek iekļauta elektroenerģijas gala cenā.

 

OIK ir atkarīga no iepriekšējā gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepirktā elektroenerģijas daudzuma un tās iepirkuma cenas. OIK apmēru ietekmē dabasgāzes cena, elektroenerģijas cena biržā un elektroenerģijas patēriņš. Pieaugot dabasgāzes cenai, pieaug arī OIK maksājumi. Turpretim, pieaugot elektroenerģijas cenai biržā vai elektroenerģijas patēriņa apjomam, OIK samazinās.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

 

Lapas informācija atjaunota:    23-11-2016