Investīciju plāns Eiropai: EIF un Altum paraksta līgumu Latvijas inovatīvu uzņēmumu atbalstam

14-10-2016

Eiropas Investīciju fonds (EIF) un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) ir parakstījuši InnovFin Mazo un vidējo uzņēmumu Garantiju līgumu, lai inovatīviem MVU un lieliem uzņēmumiem (līdz 499 darbiniekiem) uzlabotu piekļuvi finansējumam. Līgums parakstīts Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) un ES Investīciju plāna ietvaros. Paredzams, ka pateicoties ES atbalstam inovatīviem Latvijas uzņēmumiem, tiks izveidots aizdevumu un līzinga darījumu garantiju portfelis līdz pat 30 miljonu eiro apmērā.


Jaunais līgums ļaus Altum nākamo divu gadu laikā sniegt MVU un lielajiem uzņēmumiem garantijas ar samazinātām likmēm. EIF pretgarantija tiek sniegta "ES InnovFin finansējums inovācijām" iniciatīvas ietvaros ar ES ietvarprogrammas pētniecībai un inovācijai “Horizon 2020” atbalstu. Bez Investīciju plāna atbalsta šī darījuma noslēgšana nebūtu bijusi iespējama tik drīz.


Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos kurš atbild arī par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu Eiropas Savienībā, noslēgto vienošanos raksturoja šādi: "Atzinīgi vērtēju faktu, ka parakstīts līgums starp Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) un Latvijas nacionālo attīstības institūciju Altum. Tas ir solis uz priekšu, lai finansējums Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu inovatīviem projektiem kļūtu arvien pieejamāks. Vienlaikus tā ir arī zīme, ka uzlabojas ESIF atbalstīto projektu ģeogrāfiskais pārklājums. Es ceru, ka šī tendence turpināsies arī lielāku stratēģisko investīciju projektu jomā. Mums jārūpējas, lai no aktīvās ieguldījumu darbības, ko Eiropas Komisija nesen ierosināja izvērst, ieguvēji būtu visi saimnieciskās darbības veicēji, kā lieli, tā mazi, un visas valstis, neatkarīgi no to izmēra."

 

EIF izpilddirektors Pjērs Luidži Džiliberts minēja: "ALTUM jau šobrīd ir pamatīga pieredze, sniedzot specializētus pakalpojumus MVU un lielajiem uzņēmumiem Latvijā. Tāpēc esmu pārliecināts, ka starp EIF un Altum parakstītais līgums ļaus lielākam skaitam Latvijas inovatīvo uzņēmumu saņemt finansējuma risinājumus ar labvēlīgiem nosacījumiem. Es esmu gandarīts, ka ESIF ar šo jauno InnovFin pasākumu turpina izvērst savu darbību Latvijā."

Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš: “Esam patiesi priecīgi noslēgt līgumu ar Eiropas Investīciju fondu par finansējumu garantiju finanšu instrumentam InnovFin programmas ietvaros. Šis ir pirmais Altum projekts, kas tiks finansēts no  Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) jeb tā dēvētā Junkera plāna finansējuma, un altum aktīvi strādā, lai jau tuvākajā laikā varētu noslēgt arī nākamo. Pateicoties InnovFin programmas finansējumam Altum varēs Latvijas uzņēmumiem izsniegt vairāk kredītu garantiju un uz labākiem nosacījumiem, kopumā palielinot altum piedāvāto finanšu instrumentu klāstu un apjomu. Prognozējam, ka tuvāko divu gadu laikā ar šādām garantijām varēsim atbalstīt vismaz 100 uzņēmumus.”
 

Minētais ar Altum noslēgtais darījums atspoguļo ES apņemšanos ātri uzsākt konkrētus pasākumus ESIF ietvaros, kāpinot kreditēšanas apjomus un izsniedzot galvojumus darījumiem, kas spēj straujāk sekmēt nodarbinātību un izaugsmi Eiropas Savienībā.

 

Par EIF


Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir Eiropas Investīciju bankas grupas daļa. Tā galvenais uzdevums ir atbalstīt Eiropas mikro, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), palīdzot tiem piekļūt finansējumam. EIF izstrādā un attīsta riska un izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, kuru mērķis ir tieši šis tirgus segments. Darbojoties šai lomā, EIF sekmē virzību pretim ES nospraustajiem mērķiem atbalstam inovācijām, pētniecībai un attīstībai, uzņēmējdarbībai, izaugsmei un nodarbinātībai. Vairāk informācijas par EIF darbu ESIF ietvaros ir pieejams šeit.

 

Par Altum


Altum ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā (ar aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām. Altum izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, novēršot tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātā sektora finanšu iestādes. Vairāk informācijas par Altum ir pieejams šeit.

 

Par Investīciju plānu Eiropai


Investīciju plāna darbība vērsta uz to, lai palielinātu investīcijas Eiropā, kas radītu darbavietas un sekmētu izaugsmi. Tas tiek veikts, saprātīgāk izmantojot jaunus un esošus finanšu resursus, novēršot investīciju kavēkļus, nodrošinot investīciju projektu caurredzamību un tehnisko palīdzību tiem. Investīciju plāns jau uzrāda rezultātus. Eiropas Investīciju banka (EIB) lēš, ka līdz 2016. gada oktobrim Eiropas fonds stratēģiskiem ieguldījumiem (ESIF) būs Eiropā nodrošinājis investīcijas vairāk nekā EUR 138 miljardu apmērā.


Ņemot šos panākumus par pamatu, Eiropas Komisija 2016. gada 14. septembrī ierosināja izvērst ESIF, palielinot tā jaudu un darbības ilgumu, kā arī pastiprinot tā stiprās puses. šeit atrodami jaunākie ESIF dati, tostarp sadalījums pa nozarēm un valstīm. Plašāka informācija atrodama BUJ.

 

Par InnovFin


InnovFin MVU garantiju mehānisms (InnovFin SME Guarantee Facility) sniedz garantijas un pretgarantijas aizņēmumiem no EUR 25 000 līdz EUR 7500 000, lai inovatīviem maziem un vidējiem uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu (līdz 499 darbiniekiem) uzlabotu piekļuvi finansējumam aizdevumu veidā. Garantiju mehānismu pārvalda EIF, to īsteno, izmantojot finanšu starpniekus – bankas un citas finanšu iestādes ES dalībvalstīs un asociētajās valstīs. Šī mehānisma ietvaros finanšu starpniekiem EIF sniedz garantijas par aizdevumu finansēšanas rezultātā radušos zaudējumu daļas segšanu.

 

 

Saziņai preses pārstāvjiem:

 

EIF: David Yormesor

Tel.: + 352 24 85 81 346, e-pasts: d.yormesor@eif.org

 

Altum: Sandra Eglīte

Tel.: + 371 6777 4244, e-pasts: sandra.eglite@altum.lv

 

Eiropas komisija: Siobhán Millbright

Tel.:+ 32 (0)2 29 57 361, e-pasts: siobhan.millbright@ec.europa.eu

Lapas informācija atjaunota:    14-10-2016