Publiskojamā informācija saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem

Dokumentā „SME Access to Finance ex ante Assessment for Latvia” (apstiprināts 2015.gada 30.aprīļa Uzraudzības komitejā) sniegts izvērtējums par finanšu tirgus nepilnībām Latvijā un 2014.-2020.gada plānošanas periodā paredzētajiem finanšu instrumentiem (aizdevumi, garantijas, riska kapitāls u.c.) komersantiem.

Aktualizētais tirgus nepilnību izvērtējums finanšu pieejamības jomā (t.sk., precizētās investīciju stratēģijas) 28.11.2017.

 

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas finanšu pieejamības Ex ante izvērtējums 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas finanšu pieejamības Ex ante izvērtējuma 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam progresa ziņojums (apstiprināts ar 2018.gada 26.aprīļa ES fondu uzraudzības komitejas lēmumu Nr.L-2018/11)

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas finanšu pieejamības Ex ante izvērtējuma 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam progresa ziņojums (apstiprināts ar 2018.gada 23.oktobra ES fondu uzraudzības komitejas lēmumu Nr.L-2018/31)

 

Energoservisa pakalpojumu uzņēmumu finanšu pieejamības Ex ante izvērtējums Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodam

 

Publiskojamā informācija saskaņā ar MK 04.10.2011 noteikumiem Nr.749 "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem"

Aktivitātes, par kurām Ekonomikas ministrija ir līgumslēdzēja:

2.2.1.1.aktivitāte "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos"
30.12.2011. - noslēgts līgums ar SIA "Latvijas Garantiju aģentūra".
Finansējums: Kopējais ieguldījumu fonda apjoms 84 460 213 lati, tajā skaitā privātais finansējums 33 270 971 lats un publiskais finansējums 51 189 242 lati (Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums - 47 204 018 lati un valsts budžeta finansējums - 3 985 224 lati). Papildus informāciju skatīt šeit.
 
2.2.1.4.1.aktivitāte "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai"
21.04.2009. - noslēgts līgums ar VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka".
Finansējums: Aizdevuma fonda apjoms 52 743 215 latu, tajā skaitā publiskais finansējums 39 535 242 lati (Eiropas Reģionālā attīstība fonda finansējums 35 068 770 lati un valsts budžeta finansējums 13 207 973 lati). Papildus informāciju skatīt šeit.
 
2.2.1.4.2.aktivitāte "Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai"
21.11.2011. - noslēgts līgums ar SIA "Latvijas Garantiju aģentūra".
Finansējums: Publiskais finansējums 13 117 324 lati (Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 10 671 891 lats un valsts budžeta finansējums 2 445 433 lati). Vairāk informācijas skatīt šeit.
 
2.2.1.3.aktivitāte "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"
20.04.2009. - noslēgts līgums ar SIA "Latvijas Garantiju aģentūra".
Finansējums: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 11 207 966 lati. Papildus informāciju skatīt šeit.
 
Publiskojamā informācija saskaņā ar MK 27.10.2009 noteikumiem Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”

Ekonomikas ministrijas ziņojums par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par pārskata periodu no:

01.01.2015. līdz 30.06.2015.;

01.07.2014. līdz 31.12.2014.;

01.01.2014. līdz 30.06.2014.;

01.07.2013. līdz 31.12.2013.;

01.01.2013. līdz 30.06.2013.;

01.07.2012. līdz 31.12.2012.;

01.01.2012. līdz 30.06.2012.;

01.07.2011. līdz 31.12.2011.;

01.01.2011. līdz 30.06.2011.;

01.07.2010. līdz 31.12.2010.;

01.01.2010. līdz 30.06.2010.;

01.07.2009. līdz 31.12.2009..

Publiskojamā informācija saskaņā ar MK 10.07.2007 noteikumiem Nr.483 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība

Ekonomikas ministrijas ziņojumi par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par pārskata periodu no:

01.04.2009 līdz 31.06.2009;

01.01.2009 līdz 31.03.2009;

01.10.2008 līdz 31.12.2008.

01.07.2008 līdz 30.09.2008.

01.04.2008 līdz 30.06.2008;

01.01.2008 līdz 31.03.2008.

Publiskojamā informācija saskaņā ar MK 20.06.2006 noteikumiem Nr.502 „Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu"

Ekonomikas ministrijas ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu par pārskata periodu no:

01.01.2009. līdz 30.06.2009. 1.pusgads;

01.07.2008. līdz 31.12.2008. 2. pusgads;

01.01.2008. līdz 30.06.2008. 1. pusgads;

01.07.2007. līdz 31.07.2007. 2. pusgads;

01.01.2007. līdz 30.06.2007. 1. pusgads;

01.07.2006. līdz 31.12.2006. 2. pusgads.

Publiskojamā informācija saskaņā ar MK 16.05.2006 noteikumiem „Kārtība, kādā EiropasSavienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas publisko informāciju par struktūrfondu projektu”

Nacionālās programmas

 

Lapas informācija atjaunota:    12-11-2018