Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada plānošanas periods

 

2017.gada 14.decembrī starp Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku tika parakstīts Saprašanās memorands par Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – NFI) ieviešanu Latvijā 2014.-2021.gada plānošanas periodā (turpmāk – Memorands).

 

Memorands nosaka, ka NFI 2014.-2021.gadu plānošanas periodā finansējums Latvijai būs pieejams arī programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – Programma) ietvaros, savukārt par Programmas apsaimniekotāju Latvijā noteikta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA). Vienlaikus memorandā noteikts, ka Ekonomikas ministrija kopā ar LIAA ir atbildīga par programmas sagatavošanu.

 

Šobrīd noris darbs pie programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” koncepcijas izstrādes. Paredzēts, ka Programma tiks īstenota līdz 2024.gadam.

 

Programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” ietvars:   

  • Programmas mērķis: Paaugstinātas vērtības radīšana un ilgtspējīga izaugsme
  • Programmas piešķīrums: 12 500 000 eiro
  • Programmas līdzfinansējums: 2 205 882 eiro
  • Donoru programmas partneris: “Innovation Norway”
  • Divpusējie mērķi: 125 000 eiro programmai tiks piešķirti no divpusējās sadarbības fonda bilaterālo aktivitāšu īstenošanai.

 

Programmā kā galvenās atbalsta jomas noteiktas:

  • Inovatīvas tehnoloģijas, procesi un pakalpojumi;
  • Ilgtspējīga uzņēmējdarbības attīstība;
  • Esošo uzņēmumu un procesu zaļināšana (greening);
  • Inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrāde un ieviešana.

 

Plašāka informācija par NFI ieviešanu pieejama šeit.

 

 

Kontaktinformācija:

Mārtiņš Jansons

Inovācijas nodaļas vadītājs

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 67013057

E-pasts: Martins.Jansons@em.gov.lv

 

Jānis Ločmelis

Eiropas fondu pēcuzraudzības un Norvēģijas finanšu instrumenta

departamenta direktors

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālrunis: +371 67039448, +371 26415237

E-pasts: Janis.Locmelis@liaa.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    02-05-2018