Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšana

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997„Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”.

Anotācija

Noteikumu projektu plānots izskatīt 2017.gada 14.februāra MK sēdē Dita Tetere, tālr. 67013011, e-pasts: Dita.Tetere@em.gov.lv

“Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta antotācija

2016.gada 20.jūlijā noteikumu projekts nosūtīts saskaņošanai Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai

Kontaktpersona: Liene Jenerte, Liene.Jenerte@em.gov.lv, tālrunis:67013059

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.898 „Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību”

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta antotācija

2016.gada 4.jūlijā MK noteikumu projekts nosūtīts saskaņošanai  Tieslietu un Finanšu ministrijai 

Ilze Baltābola

Ilze.Baltabola@em.gov.lv

tālr.: 67013271

Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai

Mk noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

Noteikumu projekts tiek virzīts apstiprināšanai Ministru kabinetā

Agita Nicmane

Agita.Nicmane@em.gov.lv

tālr.: 67013203

Lapas informācija atjaunota:    13-02-2017