Inovācija

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts

Anotācija

Izsludināts VSS 31.08.2017

Mārtiņš Jansons
Tālr.: 67013057
E-pasts:
Martins.Jansons@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    12-02-2018