Inovācija

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

MK noteikumu projekts

Anotācija

Izsludināts VSS 01.03.2018.

Una Rogule-Lazdiņa
Tālr.: 67013002
E-pasts:
Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts

Anotācija

Izsludināts VSS 31.08.2017

Mārtiņš Jansons
Tālr.: 67013057
E-pasts:
Martins.Jansons@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    15-03-2018