Inovācija

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

MK noteikumu projekts

Anotācija

Apstiprināts MK 13.06.2017.

Una Rogule-Lazdiņa

Tālr.: 67013002

E-pasts:Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts

Anotācija

Izsludināts VSS 13.04.2017

Līga Mičule

Tālr.: 67013093

E-pasts: Liga.Micule@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    15-06-2017