Inovācija

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts

Anotācija

Izsludināts VSS 10.08.2017.

Una Rogule-Lazdiņa

Tālr.: 67013002

E-pasts:Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts

Anotācija

Izsludināts VSS 31.08.2017

Mārtiņš Jansons
Tālr.: 67013057
E-pasts:
Martins.Jansons@em.gov.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    04-09-2017