Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” īstenošanas noteikumi

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta pielikums

MK noteikumu projektu anotācija

 Ministru Kabineta sēdes protokollēmuma projekts

Precizētais MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošanai 15.02.2017

 

Līva Immermane 
tel: 67013131
e-pasts: liva.immermane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    21-02-2017