Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts izsūtīts atkārtotais saskaņošanai 09.06.2017

Zane Galinska 

tel.: 67013147

e-pasts: zane.galinska@em.gov.lv

MK noteikumu projekts "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

 

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta pielikums Nr. 1 

MK noteikumu projekta pielikums Nr.2

MK noteikumu projekta pielikums Nr.3

MK noteikumu projekta pielikums Nr.4

MK noteikumu projekta anotācija

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts

 

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošanai š.g. 12.septembrī

Kristaps Zvaigznītis

tel: 67013171

kristaps.zvaigznitis@em.gov.lv

MK noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros"

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

Energoservisa pakalpojumu uzņēmumu finanšu pieejamības EX-ante izvērtējuma projekts

MK noteikumu projekts izsludināts VSS un iesniegts ES fondu apakškomitejā 27.07.2017

 Zane Galinska 

tel.: 67013147

e-pasts: zane.galinska@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts
„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 

Ministru kabineta noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumu projekta 1.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 2.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta 3.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta anotācija

 

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotai saskaņošania 4.10.2017. 

Līva Immermane

Tel. 67013131

E-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    05-10-2017