Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

MK noteikumu projekts "Noteikumi par paralēliem aizdevumiem energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem"

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotais saskaņošanai 19.06.2018.

 Līva Immermane 

tel.: 67013131

e-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekta anotācijas pielikums

MK sēdes protokollēmuma projekts

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotais saskaņošanai 08.05.2018.

Kristaps Zvaigznītis

tel: 67013171

e-pasts: Kristaps.Zvaigznitis@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekta anotācijas pielikums

MK noteikumu projekts nosūtīts atkārtotais saskaņošanai 21.05.2018.

Kristaps Zvaigznītis

tel: 67013171

e-pasts: Kristaps.Zvaigznitis@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    30-07-2018