Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

MK noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros"

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts izsludināts VSS 14.12.2017.

 Dainis Selickis 

tel.: 67013161

e-pasts: dainis.selickis@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts izsludināts VSS 23.11.2017.

Līva Immermane

tel. 67013131

e-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta 1.pielikums 

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekta anotācijas pielikums

MK sēdes protokollēmuma projekts

MK noteikumu projekts izsludināts VSS 23.11.2017.

Kristaps Zvaigznītis

tel: 67013171

e-pasts: Kristaps.Zvaigznitis@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    19-01-2018