Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

Ministru Kabineta sēdes protokollēmuma projekts

MK noteikumu projekts 08.05.2017. nosūtīts atkārtotai elektroniskai saskaņošanai.

Anda Lagzdiņa

tel.67013161

Anda.Lagzdina@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"”.

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts 02.05.2017. nosūtīts elektroniskai saskaņošanai.

Anda Lagzdiņa

tel.67013161

Anda.Lagzdina@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts 20.04.2017. izsludināts VSS

Anda Lagzdiņa

tel.67013161

Anda.Lagzdina@em.gov.lv

MK noteikumu projekts "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

MK noteikumu projekts

MK nototeikumu projekta pielikums

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts 18.05.2017. izsludināts VSS


Līva Immermane

Tel. 67013131

E-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    19-05-2017