Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

MK noteikumu projekts

Anotācija

Pielikums

saskaņošanā

Vita Soļonova

67013171

Vita.Solonova@em.gov.lv

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"

MK noteikumu projekts

Anotācija

saskaņošanā

 

Jānis Siliņš

67013005

Janis.Silins@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    07-01-2020