Enerģētika un energoefektivitāte

Normatīvā akta projekts

Izstrādes statuss

Kontaktpersona

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

Ministru Kabineta sēdes protokollēmuma projekts

20.06.2017. Noteikumu projekts iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai MK

Anda Lagzdiņa

tel.67013161

Anda.Lagzdina@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts izsūtīts atkārtotais saskaņošanai 09.06.2017

Anda Lagzdiņa

tel.67013161

Anda.Lagzdina@em.gov.lv

MK noteikumu projekts "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

 

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta pielikums

MK noteikumu projekta anotācija

 

Precizētais MK noteikumu projekts 15.06.2017. nosūtīts atkārtotai saskaņošanai


Līva Immermane

Tel. 67013131

E-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv

MK noteikumu projekts "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta pielikums Nr. 1 

MK noteikumu projekta pielikums Nr.2

MK noteikumu projekta pielikums Nr.3

MK noteikumu projekta pielikums Nr.4

MK noteikumu projekta anotācija

MK noteikumu projekts 1.06.2017. izsludināts VSS

Kristaps Zvaigznītis

tel: 67013171

kristaps.zvaigznitis@em.gov.lv

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"”.

MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta anotācija

Noteikumu projekts apstiprināts 20.06.2017. Ministru kabineta sēdē (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427784&mode=mk&date=2017-06-20)

Anda Lagzdiņa

tel.67013161

Anda.Lagzdina@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    20-06-2017