Interreg Europe projekts

 

 

 

 

Ekonomikas ministrija ir viens no 9 partneriem, kas piedalās Interreg Europe projektā CLUSTERS3, kuru vada organizācija SPRI - Society for Competitive Transformation (Basku zemes Uzņēmējdarbības un attīstības aģentūra).

 

Projekta mērķis ir caur pieredzes apmaiņu ar 9 partneriem no 7 ES reģioniem izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un stiprinātu klasteru lomu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanā.
 

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, sastādot kopējo budžetu 1,54 milj.euro apmērā.

 

Projekta īstenošanas periods no 2016. gada aprīļa līdz 2020. gada martam.

Projekta aktivitātēm varat sekot līdzi projekta oficiālajā interneta vietnē, Ekonomikas ministrija mājaslapā, kā arī Twitter, izmantojot tēmturi #CLUSTERS3.

Lapas informācija atjaunota:    20-10-2016