Žurnāls „Latvijas Būvniecība”

Nosaukums Autors
Būvniecības procesa juridiskie riski D.ViteLB №4(45)/14
Vai pastāv ideāla būvprocesa shēma? Jānis Uzulēns, JURISTS LB №4(45)/14
Joprojām... projektēšanas problemātika A.Lūse LB №4(45)/14
Mikrouzņēmumu plusi un mīnusi D.Vite LB №4(45)/14
Vāji projekti un zaudējumi būvlaukumā A.Lūse№3(44)/14
Iekštelpu gaisa kvalitāti nosaka īpašnieks un ekspluatācija Ilze DimdiņaLB №3(44)/14
Kā apdrošināt ēku siltināšanu vai energoefektivitāti? Jānis Uzulēns, Jurists #2(43)/14
Pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana Kocēnos Jānis Bērziņš,sertificēts pasīvo ēku amatnieks #2(43)/14
Vai Latvijā BIM ir perspektīvas? Elīza Lūse #2(43)/14
Siltumsūkņa jaudas ietekme uz sasniedzamo energoefektivitāti auksta klimata apstākļos I.Dimdiņa #2(43)/14
Energoefektivitāte – siltums no ekonomijas Dace Vite#2(43)/14
Cilvēki uzņemas vairāk darbu, nekā spēj paveikt Dace Vite
Praktiķi un teorētiķi par būvprocesa uzlabošanu Apkopoja Agrita Lūse, Dace Vite,#1(42)/14
Projektēšana noteiktam būvniecības budžetam Jānis Saukamg. arch., #6(41)/13
Būvniecības vadība privātajā sektorā Vladimirs Matjusovs#3(38)/13
Ēku siltumizolācijas problēmas un to risinājumi  
Blīvējuma pārbaudes praktiķa skatījumā  
   
Gaisa kvalitāte dzīvokļos  
Pirmā pasīvā būve Latvijā ir tapusi  
Ugunsdrošības prasību neievērošana fasādes siltumizolācijā  
ETAG 004 – kvalitātes zīme siltināšanā?  
Ilgtspējīgu mājokļu būvniecības iespējas Latvijā  
Kāpēc jāmaina domāšana, projektējot zema energopatēriņa dzīvojamās mājas  
Kā lobēt vietējos ražotājus mūsu energoefektivitātesprojektos?  
Nākotnes būvniecība Latvijā. Kādai būt?  
Ko varam pārņemt no Vācijas energoefektivitātes projektiem  
Energoefektivitāte realizētajos projektos  
Pirmo ēku renovācija pēc ES programmas  
Siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmas hidrauliskā balansēšana  
Siltuma un aukstuma apgādes sistēmas hidrauliskā balansēšana  
Dzīvojamo ēku ventilācijas sistēmas  
Kā renovēt viencaurules apkures sistēmu  
Reversais PVN būvniecībā – Finanšu ministrijas skaidrojums Lūse A., 2011. gada 3.nr.;
Reversā PVN maksāšanas kārtība būvniecībā: par un pret Birkavs V., Skribans V., 2011.gada 3.nr.
Kā santīmu ietaupījums rada zaudējumu tūkstošus? Grīnvalds J., 2012. gada 1. nr.
Mikroklimats daudzdzīvokļu ēkās pirms un pēc renovācijas Ilze Dimdiņa, Mg. sc. ing., Arturs Lešinskis, Dr. sc. ing., prof., RTU/ 2012.gada 2.nr
Ēku energoefektivitātes problēmas Latvijā Andris Krēsliņš, prof., dr. habil. Sc. Ing., viesredaktors/ 2012.gada 2.nr
Reversais PVN būvniecības pakalpojumiem Jānis Taukačs / 2012.gada 2.nr
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas rezultāti un analīze Natālija Beļska / 2012.gada 2.nr
Ej, kur iedams, atgriezies pie rofesionalitātes, kvalitātes un finansējuma Mārīte ŠperbergaLBS žurnāla «Būvinženieris» galvenā redaktore / 2012.gada 2.nr
"Daugaviņas" Ervīns Krauklis, žurnāls "Latvijas Architektūra"
Enegrofektivitāte rūpnīcās Anda Kursiša, žurnāls "Latvijas Architektūra"
Saruna par energoefektivitāti žurnāls "Latvijas Architektūra"
Siltumenerģijas izlietojums ēkās Ēriks Krūmiņš, žurnāls "Latvijas Architektūra"
Energoefektīva biroja ēka Roberts Riekstiņš, žurnāls "Latvijas Architektūra"
Būvniecībai un kanārijputniņam ir kopējs uzdevums. Intervija ar Ekonomikas ministru D.Pavļutu A.Lūse, 2012 (32)
Energoefektivitāte un energoapgādes drošums Juris Golunovs, 2012 (32)
Reversā PVN maksāšanas kārtība būvniecībā pēcv likuma stāšanās spēkā: pirmie secinājumiun pirmās kļūdas Ieva Liepiņa, Valdis Birkavs, Aiva Zumenta, 2012 (32)
Jaunā būvniecības sezona klāt! Ko apsvērt pirms līgumu parakstīšanas? Lelde Laviņa, 2012 (32)
Kaņepes jeb kanaizols siltinājumam Ināra Appena, 2012 (32)
Kvalitātes vadības sistēma būvuzņēmumos – praktiskā pieredze Skaidra Kalniņa, 2012 (32)
Design&build iepirkumu prakse Dānijā Andris Rubenis, 2012 (32)
 Latvijas būvniecības pakalpojumi un materiāli Ziemeļeiropā Antra Ērgle #4(33)/12
Būvmateriāli. Un valsts liktie šķēršļi Leonīds Jākobsons, #4(33)/12
Konkursa «Energoefektīvākā ēka Latvijā 2011» rezultāti Agrita Lūse, #4(33)/12
Ēkas energoefektivitāte un termālais komforts Prof ., Dr. sc. ing. Anatolijs Borodi ņecs, Mg. sc. ing. Jurģis Zemītis, #4(33)/12
Vājākais būvkonstrukciju elements – logs Ivars Brants, #4(33)/12
Ugunsdrošība būvobjektos Viktorija Šembele, #4(33)/12
   
Likstas ar samaksu, profesionālo kvalifikāciju un izglītību Agrita Lūse, žurnāliste  #5(34)/12
   
   
Paneļu māju siltināšana Videvuds Ā. Lapsa, Dr. sc. ing., Valsts emeritētais zinātnieks #5(34)/12
Energoefektivitāte ir risinājums Agris Kamenders, Dr. sc. ing. #5(34)/12
Projektēšanas uzdevuma nozīme un saturs kvalitatīvu ēku mikroklimata sistēmu tapšanā ĒRIKA LEŠINSKA, MG. ING.
Apdrošinātāji ir kā vilki mežā – sanitāri JĀNIS UZULĒNS, JURISTS
Veselība, labsajūta un produktivitāte birojā atkarīga no mikroklimata ELĪZA LŪSE
Būvniecības prognozes 2015 Agrita Lūse, Dace Vite
Būvniecības likumdošanas līkloči  Agrita Lūse, Dace Vite
Kā investoriem (ne)izvēlēties galveno būvuzņēmēju? Jānis Uzulēns
Trauksme – dramatiski pieaug enerģijas patēriņš dzesēšanai Arturs Lešinskis
Standarta līgumi - nepieciešamība Agrita Lūse /LB Nr.4 (51)/15
BIM standartizācija Eiropā Elīza Lūse /LB Nr.4 (51)/15
 

 

Lapas informācija atjaunota:    06-08-2015