Žurnāls „Būvinženieris”

Nosaukums Autors
Konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014 laureāti Būvinženieris Nr. 39 (08. 2014.)
Atbildība jāvairo katrā posmā Antra Ērgle Būvinženieris Nr. 37 (04. 2014.)
Līdzsvars starp izdevumiem un ietaupījumu Antra Ērgle,Būvinženieris Nr. 38 (06. 2014.)
Dzīvo siltāk – iespēja, kas jāizmanto Signe Kajaka Būvinženieris Nr. 36 (02. 2014.)
Būtiskas izmaiņas būvizstrādājumu regulējumā S.Mjakuškina, Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs, 2013.gada decembris
Kalpo cilvēku konfortam Mārīte Šperberga, Būvinženieris Nr. 34 (2013. gada oktobris)
2013. gads. Laureāti Mārīte Šperberga, Būvinženieris Nr. 33 (8. 2013.)
Energoefektīvākās ēkas godināšanas svētki Mārīte Šperberga, Būvinženieris Nr. 33 (8. 2013.)
Dažādi risinājumi un cilvēka faktors Antra Ērgle,Būvinženieris Nr. 32 (6. 2013.)
Moderni un efektīvi Signe Žusevica; "Būvinženieris";Nr. 22 (2011.gads)
Moderni un efektīvi Andrejs Trabo; "Būvinženieris";Nr. 23 (2011.gads) 
Venstpils poliklīnika Mārīte Šperberga; Būvinženieris Nr. 30 (2. 2013.)
Pasīvo māju elementi rekonstrukcijā Ērgļos Vaira Ronimoisa; Būvinženieris Nr. 30 (2. 2013.)
Diskusija "Siltinot ventilācija obligāta" Antra Ērgle (Būvinženieris Nr. 31 (4. 2013.)
Industriālā energoefektivitate Inita Brīdaka, LLU LIF studente; Sandra Gusta, Dr. oec., LLU ARBU katedras docente (Būvinženieris Nr. 29 (12. 2012.))
Logu iebūvēšana Ivars Brants, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija (Būvinženieris Nr. 29 (12. 2012.))
Energoefektivitāte un ainavu arhitektūra jeb kāpēc tuvāk ekvatoram pingvīni ir mazāki, bet tuvāk Antarktīdai – lielāki A.Veinbergs, Latvijas Būvinženieru savienība (žurnāls "Būvinženieris", N R . 2 4 2012.gada februāris)
Esošo daudzdzīvokļu māju siltumapgādes rekonstrukcija Reinis Ziemeļnieks (žurnāls "Būvinženieris", N R . 2 4 2012.gada februāris)
Ēku siltuma enerģijas zudumi un ūdens graujošā ietekme Aivars Veide (žurnāls "Būvinženieris", N R . 2 4 2012.gada februāris)
Balkonu renovācija: iespēja palielināt dzīvojamo platību un kvalitāti Būvinženieris Nr. 25 (04. 2012.)
Kas kopīgs skaņas izolācijai un CO2 emisijai Andris Veinbergs, «Būvinženieris» Nr. 21 (8. 2011.)
Dzīvojamais fonds – iespējas un risinājumi Vitālijs Zubkovs, Ineta Geipele, «Būvinženieris» Nr. 21 (8. 2011.)
Pilsētu apzaļumošana – viena no klimata uzlabošanas iespējām Jurijs Grizāns, «Būvinženieris» Nr. 21 (8. 2011.)
Ēkas gaiscaurlaidība - nenovertēts ēkas energoefektivitātes kvalitātes kritērijs Andris Vulāns, "Būvinženieris Nr. 18 (2. 2011.)
Laureāte konkursā – energoefektīvākā ēka Latvijā 2010. gadā Sandra Zuševica, "Būvinženieris» Nr. 21 (8. 2011.)
Trūkumi, veicot esošo dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus Reinis Ziemeļnieks, «Būvinženieris» Nr. 21 (8. 2011.)
Logi – būvkonstrukcija vai mēbele? Atis Jumiķis
Būvniecības publisko iepirkumu aktuālākās problēmas Sandra Gusta,Egita Važa, Būvinženieris Nr. 26 (06. 2012.)
Diagnoze ēkai jeb Tehniskā apsekošana un energoaudita pārskats Oskars Caune, būvinženieris/ Būvinženieris Nr. 22 (10. 2011.)
Liekot jumtu, aiciniet talkā ekspertus Armands Liede, Būvinženieris Nr. 22 (10. 2011.)
Kritēriji un to ietekme uz būvniecības veidu un būvmateriālu izvēli Andris Veinbergs, Būvinženieris Nr. 22 (10. 2011.)
Ēku renovācijas process Latvijā. Iespējas un ieguvumi Signe Kajaka, Būvinženieris Nr. 22 (10. 2011.)
Ēku renovācijas process Latvijā. Iespējas un ieguvumi/ (turpinājums) Signe Kajaka, Būvinženieris Nr. 22 (10. 2011.) 
Logi. CE marķējums – mums to vajag vai ne? Atis Jumiķis, žurnāls " Būvinženieris"  
Logi: nacionālās prasības un atbilstība tām Atis Jumiķis, žurnāls "Būvinženieris"
Logi, to izvēle, iebūve Ivars Brants, žurnāls " Būvinženieris" 
Siltuma izmaksu kontrole un samazināšana Harijs Tučs, žurnāls "Būvinženieris"
Ēku kompleksas energoefektīvas renovācijas projektēšanas uzdevuma izstrāde Oskars Caune, Būvinženieris Nr. 23 (12. 2011.) 
Logu iebūvēšana Ivars Brants, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija (Nr.29, 2012.gada decembris)
Labais vairo labo M.Šperberga
Līderi noskaidroti  M.Šperberga
Trīspakešu logi un to pareiza izvēle I.Brants
Mitruma radītie riski ēkās A.Vulāns
Jāvairo godprātīga attieksme un pašdisciplīna M.Šperberga
Darba aizsardzība vai veselais saprāts? L.Matisāne
Investīcijas atmaksājas M.Šperberga
Siltuma caurlaidība grīdām A.Vulāns
Kas ir energoefektivitāte? A.Timofejeva
Vācija - Latvija. Pieredze renovētajās daudzdzīvokļu mājās S.Kajaka
Ventilējamās fasādes J.Bērziņš
Logu izvēle ēku ronovācijā D.Kosa (Būvinženieris Nr. 49) 
Piešķirts finansējums ēku siltināšanai  A.Ozoliņš (Būvinženieris Nr. 49) 
Ventilācijas sistēmas atjaunošana vai pārbūve I.Dimdiņa, A.Lešinskis (Būvinženieris Nr. 49) 
Konkursā meklē labākos no labākajiem M.Šperberga (Būvinženieris Nr. 51)
Ieguvumi pēc renovācijas D.Rozenšteina (Būvinženieris Nr. 52)
Sadarbība energoefektivitātes projektos D.Rozenšteina (Būvinženieris Nr. 53)
Renovācijas aktivitāte A.Ērgle  (Būvinženieris Nr. 53)
Ar gribasspēku par energoefektīvu ēku D.Rozenšteina (Būvinženieris Nr. 54)
Projektu un dokumetācijas kvalitāte D.Rozenšteina (Būvinženieris Nr. 55)
Ventilācija kvalitatīviem dzīves apstākļiem D.Rozenšteina (Būvinženieris Nr. 56)
Energoefektivitāte - ieguvums vienmēr I.Ozoliņa (Būvinženieris Nr. 58)
Darbu un kvalitātes līdzsvars Toms Cīrulis (Būvinženieris Nr. 64)
Enerģijas patēriņa maiņa uzņēmumu un sabiedrības rokās Evelīna Brikmane (Matisone) (Būvinženieris Nr. 66)
Daudzdzīvokļu māju atjaunošanai augsti mērķi Mārtiņš Upītis  (Būvinženieris Nr. 67)
Godina par desmit gadu ieguldījumu energoefektivitātē Elita Rubesa-Voravko (Būvinženieris Nr. 69)
Kvalitatīva būvniecība ēku atjaunošanā Mārtiņš Upītis  (Būvinženieris Nr. 69)
Māju siltināšanas programma: ne visi finišēs Dina Kaupere (Būvinženieris Nr. 71)
Gandrīz nulles enerģijas ēkas Natālija Beļska (Būvinženieris Nr. 71)
Lapas informācija atjaunota:    13-01-2020