Atbalsts daudzdzīvokļu ēkām

Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai tiek sniegts daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem.

 

Līdzfinansējumu 50 % apmērā var saņemt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai, viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kuru ietvaros veic būvniecību, iekārtu iegādi, būvuzraudzību, autoruzraudzību un šo pasākumu vadību.

 

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmu ievieš Attīstības finanšu institūcija “Altum”.

 

Informācija par DME programmu publicēta Altum tīmekļa vietnē. Informatīvos materiālus par DME programmu var atrast slideshare.net un youtube.com.

 

Konsultācijas par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programmas nosacījumiem, atbalsta saņemšanas iespējam un dokumentu sagatavošanu var saņemt ALTUM reģionālajos centros visā Latvijā, kā arī energoefektivitātes Kompetences centrā Rīgā

Lapas informācija atjaunota:    27-08-2019