Inovāciju motivācijas programma

Atbalsta pasākuma apraksts

Atbalsts pasākuma ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra informēs un iedrošinās (tai skaitā piešķirot godalgas) pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt uzņēmējdarbību un inovāciju ieviešanu. Informēs sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi iedrošinot pēc iespējas plašāku sabiedrības un uzņēmēju daļu pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstinās inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēs uzsākt komercdarbību atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

Finansējuma saņēmējs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Gala labuma guvēji

Potenciālie komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas personas (biznesa ideju autori),  biedrības nodibinājumi, pamatizglītības, vidējās un vidējās speciālās, kā arī augstākās izglītības iestāžu audzēkņi, komersanti, augstskolas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības un pašvaldības iestādes, valsts institūcijas un sabiedrība kopumā.

Atbalsta veids

Nav attiecināma

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Nav attiecināma

Pieejamais finansējums

5 648 461 euro, t.sk.:

  • ERAF finansējums – 4 801 192 euro;
  • valsts budžeta finansējums – 847 269 euro.

Pieejamā informācija

Prezentācija

Sadarbības iestāde

CFLA: www.cfla.gov.lv

MK noteikumi

Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumi Nr.287 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.2. pasākuma "Inovāciju motivācijas programma" īstenošanas noteikumi"

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Projektu vērtēšanas kritēriji

Kritēriju piemērošanas metodika

Sākotnējais novērtējums

Atlase

05.07.2016-04.08.2016

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Inovācijas departamenta
Inovācijas politikas nodaļas vadītājs
Mārtiņš Jansons
Tālr.: 67013057
E-pasts: Martins.Jansons@em.gov.lv 
 

Programmas ietvaros aktuālie pieejamie pasākumi:

http://www.liaa.gov.lv/lv/calendar

Lapas informācija atjaunota:    14-02-2019