Atbalsts nodarbināto apmācībām

Atbalsta pasākuma apraksts

Atbalsts tiek sniegts komersantiem, to darbinieku prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu. Finansējuma saņēmējas pasākuma ietvaros ir nozaru asociācijas, kuras pēc nozares komersantu pieprasījuma, nodrošina atbilstošās apmācības.

Finansējuma saņēmējs

Biedrības, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti

Atbalsta veids

Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Sīkajiem (mikro) un mazajiem – 70 % (no projekta kopējām attiecināmām izmaksām)

Vidējiem – 60 %

Lielajiem –  50 % (reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un  pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5 % vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai) un

30 % (reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas mazāk nekā 1,5 % apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai)

Pieejamais finansējums

ERAF finansējums: 18 000 000 euro:

Pirmā atlases kārta – 9 000 000 euro;

Otrā atlases kārta – 9 000 000 euro.

Pieejamā informācija

Pirmā atlases kārta:

Infografika biedrībām

Inforgrafika komersantiem

  • Otrā atlases kārta

Prezentācija

Sadarbības iestāde

CFLA: www.cfla.gov.lv

MK noteikumi

 

https://likumi.lv/doc.php?id=277601

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

  • Pirmā atlases kārta:

Projektu vērtēšanas kritēriji

Kritēriju piemērošanas metodika

Sākotnējais novērtējums

  • Otrā atlases kārta:

Projektu vērtēšanas kritēriji 

Kritēriju piemērošanas metodika

 

Atlase

Pirmā atlases kārta:

  • 25.01.2016-24.03.2016

Otrā atlases kārta:

  • 09.10.2019.-19.12.2019

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Nozaru politikas departamenta

vecākā eksperte
Una Rogule-Lazdiņa
Tālr.: 67013002
E-pasts: Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    20-03-2020