Atbalsts nodarbināto apmācībām

Atbalsta pasākuma apraksts

Atbalsts tiek sniegts komersantiem, to darbinieku prasmju pilnveidošanai, lai sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu. Finansējuma saņēmējas pasākuma ietvaros ir nozaru asociācijas, kuras pēc nozares komersantu pieprasījuma, nodrošina atbilstošās apmācības.

Finansējuma saņēmējs

Biedrības, kas atbilst Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām

Gala labuma guvēji

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti

Atbalsta veids

Grants

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem

Sīkajiem (mikro) un mazajiem – 70 % (no projekta summas)

Vidējiem – 60 %

Lielajiem –  50 % (reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un  pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5 % vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai) un

30 % (reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas mazāk nekā 1,5 % apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai)

Pieejamais finansējums

ERAF finansējums: 18 000 000 euro, t.sk. atlases  pirmās kārtas ietvaros pieejamais finansējums – 9 000 000 euro.

Pieejamā informācija

Prezentācija

Infografika biedrībām

Inforgrafika komersantiem

Sadarbības iestāde

CFLA: www.cfla.gov.lv

MK noteikumi

Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumi Nr.617 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

 

Apstiprinātie vērtēšanas kritēriji

Projektu vērtēšanas kritēriji

Kritēriju piemērošanas metodika

Sākotnējais novērtējums

Atlase

25.01.2016-24.03.2016

Sīkāka informācija

Ekonomikas ministrijas
Nozaru politikas departamenta

vecākā eksperte
Una Rogule-Lazdiņa
Tālr.: 67013002
E-pasts: Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    27-05-2019