Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšana

Projektu pieņemšana līdz brīdim, kamēr pieejams finansējums       
 

Garantiju piešķiršanas termiņš: 31.12.2020.

 

Paralēlie (mezanīna) aizdevumi

Aizdevumu piešķiršanas termiņš: 31.12.2020.

 

Mikrokredīti un atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem

Aizdevumu līgumu slēgšanas termiņš: 31.12.2020.

 

Sēklas  kapitāla investīcijas 

Investīciju periods: 30.06.2017.

 

Šveices mikrokredīti

Aizdevumu līgumu slēgšana: 30.06.2019.

 

Aizdevumu līgumu slēgšana: 30.12.2020.
 

Īstermiņa eksporta kredīta garantijas
Atbalsts pieejams no 01.11.2016.

 

Akcelerācijas fondi

Aizdevumu līgumu slēgšanas termiņš: 31.12.2020. 

 
 
Lapas informācija atjaunota:    10-01-2019